Overrækkelse af ELFORSK Prisen

I forbindelse med Energiens Topmøde 2016 den 9. juni 2016 holdt H.K.H. Kronprinsen tale og overrakte efterfølgende ELFORSK Prisen til STEAMREG.

Foto: Martin Sylvest, Scanpix ©

STEAMREG er en ny og patentansøgt teknologi, der mindsker energiregningen til affugtning. Den nyudviklede maskine er eldrevet og energieffektiv, da den genanvender dampen i processen. Hermed fortrænger den også brugen af fossilt brændsel. Projektet er udviklet af  udstyrsproducenterne COTES A/S og DryingMate A/S i samarbejde med DTU og Teknologisk Institut.

ELFORSK Prisen uddeles årligt for at synliggøre og belønne energiforskningsarbejdet. ELFORSK er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram, som støtter forskning og udvikling inden for effektiv energianvendelse af el i slutfasen. Målet med programmet er at bidrage til udviklingen af energieffektive teknologier, metoder og virkemidler, der kan nedbringe eller flytte energiforbruget. Prisen blev første gang uddelt i 2006.