Overrækkelse af Europa Nostra Prisen 2019

H.K.H. Prins Joachim uddelte den 13. juni 2019 Prins Henriks danske Europa Nostra pris 2019.

Uddeling af Europa Nostra 2019 Foto: Kongehuset ©

Europa Nostra har til formål at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv, højne standarden indenfor by- og landskabsplanlægning samt fremme kvaliteten indenfor det traditionelle bygningshåndværk.

Prisoverrækkelsen fandt sted i Christian VIII's Palæ, Amalienborg, hvor Prins Joachim i sin egenskab af protektor for Europa Nostra Danmark forestod overrækkelsen af Prins Henriks danske Europa Nostra Pris 2019. Prisen blev tildelt kunsthistoriker dr.phil. Ulla Kjær, der modtog prisen for sin formidling af den franske og danske kunst- og arkitekturhistorie. 

Dr. phil. Ulla Kjær har ydet en særlig indsats i at undersøge, formidle og bevare kunst- og arkitekturhistori. Særligt forbindelsen mellem den franske og den danske arkitektur har været et gennemgående tema i Ulla Kjærs faglige virke, senest ved forfatterskabet til bogen ”Fransk elegance og dansk snilde". Hendes arbejde er et betydningsfuldt bidrag til forståelsen af, at god arkitektur ofte opstår i udvekslingen over landegrænser.

Ulla Kjær har desuden skrevet om Roskilde Domkirke, Immanuelskirken, Eremitageslottet, Fredensborg Slot, Prinsens Palæ, danske kongegrave, herregårde og med mere. 

Europa Nostra Danmark er en aktiv bevaringsorganisation, som arbejder i regi af hovedorganisation Europa Nostra, der er placeret i Haag. Fonden arbejder med kulturpleje indenfor både det urbane og landskabsmæssige område samt formidling omkring arkæologiske udgravninger og kunstsamlinger. Hvert år uddeles et legat til en person eller organisation, der har udmærket sig ved at støtte kulturarven i Danmark. 

Europa Nostra Prisen blev i år uddelt for 12. gang. I perioden fra 1990 til 2007 var Prins Henrik præsident for Europa Nostra. Siden var Prins Henrik vært ved de seneste 10 års uddelinger af Prins Henriks Danske Europa Nostra Pris.