Program for det officielle besøg i Grønland

Efter indbydelse fra formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede aflægger H.M. Dronningen officielt besøg i Grønland i dagene 8. til 12. oktober 2021. Besøget gennemføres i Ilulissat, Nuuk, Pituffik og Station Nord.

Foto: Steen Brogaard, 2009 ©

Program
 

Fredag den 8. oktober

Modtagelse i Ilulissat
Kl. 12.30   
                                             
Dronningen ankommer til Ilulissat ved Diskobugten, hvor formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede og borgmester i Avannaata Kommunia Palle Jeremiassen byder Majestæten velkommen i lufthavnen.

Besøg i Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter
Kl. 13.30

I Ilulissat vil Dronningen besøge det nyindviede Kangiata Illorsua - Ilulissat Isfjordscenter, der formidler den omkringliggende arktiske natur, der er på UNESCO’s verdensarvsliste. Isfjordscentret har været åbent for besøgende siden starten af juli måned, og stedet er det første af i alt seks regionale besøgscentre, som Grønlands Selvstyre planlægger at etablere de kommende år. Dronningen vil under besøget opleve særudstillingen ”Sermeq pillugu Oqaluttuaq – Fortællingen om is”, ligesom Dronningen vil overvære taler og deltage i kaffemik.

Sejltur på isfjorden
Kl. 15.40

Om eftermiddagen deltager Dronningen i sejltur på isfjorden ved Ilulissat med blandt andre formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede og borgmester Palle Jeremiassen.

Middag på Hotel Arctic
Kl. 18.00

Borgmester Palle Jeremiassen er vært ved en middag i anledning af Dronningens besøg i Ilulissat. Avannaata Kommunia er Grønlands nordligste kommune og består af fire byer og 23 bygder.

Lørdag den 9. oktober

Besøg på Ilulissat Museum
Kl. 9.30

Ilulissat er fødeby for polarforsker og forfatter Knud Rasmussen, der i 1921 var ekspeditionsleder for den 5. Thule-ekspedition. Dronningen markerer 100-året for den berømte ekspedition ved blandt andet at besøge Knud Rasmussens fødehjem i Ilulissat, hvor Dronningen samtidig vil møde efterkommere af deltagere fra ekspeditionen, der bor i Avannaata Kommunia.

I 1921 startede en af Danmarks- og Grønlandshistoriens mest omfangsrige og betydningsfulde ekspeditioner, nemlig Knud Rasmussens 5. Thule-Ekspedition. Ekspeditionen var en 18.000 kilometer lang slæderejse gennem det arktiske landskab, fra Grønland over Arktisk Canada, langs Alaskas nordkyst til Beringstrædet og Østsibirien. Formålet med ekspeditionen, som forløb over tre år (1921-1924), var at indsamle ny viden om arktiske kulturer.

Besøg på Ilisimatusarfik - Grønlands Universitet i Nuuk
Kl. 15.45

Ved et arrangement på Ilisimatusarfik - Grønlands Universitet, vil Dronningen deltage i en markering af 300-året for kristendommens indførelse i Grønland. Ved arrangementet får Dronningen overrakt Hans Egede-antologien "Tro og samfund i Grønland i 300-året for Hans Egedes ankomst". Antologien er udgivet af Aarhus Universitetsforlag med støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Grønlands Selvstyre og Ilisimatusarfiks Publikationsfond.

Officiel middag i Kulturhuset Katuaq
Kl. 18.30

Formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede er vært ved en officiel middag til ære for Dronningen i Kulturhuset Katuaq i hovedstaden Nuuk. Under middagen vil både Dronningen og formanden for Naalakkersuisut holde tale.

Søndag den 10. oktober

Besøg på Grønlands Nationalmuseum
Kl. 9.30

I Nuuks gamle kolonihavn ligger Grønlands Nationalmuseum, som Dronningen besøger i anledning af 100-året for både det første kongebesøg i landet samt Knud Rasmussens 5. Thule-Ekspedition samme år. I de gamle pakhuse, hvor museet holder til, vil Dronningen opleve genstande og billeder fra Christian 10.s besøg i juli 1921 og fra Knud Rasmussens slæderejse.

Afsløring af mindeplade
Kl. 10.30

Dronningen spadserer fra Grønlands Nationalmuseum til mindestenen for Christian 10. og Dronning Alexandrines kongebesøg i 1921. Ved mindestenen, der ligger i kolonihavnen, vil Dronningen afsløre en mindeplade.

Modtagelse af Kommunerqarfik Sermersooq
Kl. 10.45

Borgmester i Kommunerqarfik Sermersooq Charlotte Ludvigsen byder Dronningen velkommen til kommunen, hvor Dronningen vil hilse på byrådsmedlemmer i byrådssalen. Under besøget vil Dronningen deltage i frokost og høre om byudviklingsprojekter i Nuuk.

Bispevielse i Hans Egede Kirke
Kl. 13.00

Dronningen deltager i bispevielse af Grønlands Stifts nye biskop Paneeraq Siegstad Munk i Hans Egede Kirke i Nuuk. Den grønlandske kirke er en evangelisk-luthersk kirke og er en del af den danske folkekirke.

Kaffemik i Kulturhuset Katuaq
Kl. 15.00

I Kulturhuset Katuaq vil Dronningen deltage i kaffemik, hvor borgmester Charlotte Ludvigsen holder tale og overrækker Kommunerqarfik Sermersooqs gave til Dronningen.

Pressemøde i Hans Egedes Hus
Kl. 16.00

Dronningen afholder pressemøde i Hans Egedes Hus i Nuuk.

Biskoppens middag på Hotel Hans Egede
Kl. 19.00

På Hotel Hans Egede i Nuuk deltager Dronningen i biskoppens officielle middag i anledning af bispevielsen. Til stede ved middagen er blandt andre også formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede, naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke Peter P. Olsen samt biskop Peter Skov-Jakobsen og biskop Kristján Björnsson, der repræsenterer de nordiske biskopper.

Mandag den 11. oktober

Besøg i Pituffik – Thule Air Base
Dronningen aflægger besøg ved det amerikanske forsvarsområde Thule Air Base.

Tirsdag den 12. oktober

Besøg på Station Nord
Dronningen vises rundt på Station Nord, hvor Dronningen blandt andet vil få forevist Aarhus Universitet/Villum Research Station Luftmålestation.