Program for H.K.H. Kronprinsessens besøg i Bangladesh

Naturbaserede løsninger og biodiversitet i Bangladesh er i fokus, når H.K.H. Kronprinsessen mandag den 25. april 2022 indleder et tredages besøg i det folkerige land sammen med minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen.

Foto: Ida Marie Odgaard, Ritzau Scanpix ©

Det sydasiatiske land Bangladesh er et af verdens fattigste og tættest befolkede lande, og samtidig er Bangladesh det sted på kloden, hvor samlet set flest mennesker er truet af klimaforandringerne. I de kommende dage besøger H.K.H. Kronprinsessen det klimasårbare land sammen med minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen, og rejsen til Bangladesh vil fokusere på en række af Kronprinsessens fokusområder som naturbaserede løsninger og biodiversitet. Samtidig finder rejsen til Bangladesh sted i 50-året for etablering af diplomatiske relationer med Danmark.

Besøget tager sin begyndelse i hovedstaden Dhaka, hvor Kronprinsessen og ministeren for udviklingssamarbejde modtages af Hendes Excellence Bangladeshs Premierminister Sheikh Hasina. Efterfølgende deltager Kronprinsessen i en frokost med repræsentanter fra dansk erhvervsliv i Bangladesh. Rejsen går herefter sydpå til Cox’s Bazar-distriktet, hvor FN vurderer, at over 900.000 Rohingya-flygtninge opholder sig. Området var tidligere en Nationalnaturpark. I dag er Cox’s Bazar et af Bangladeshs mest marginaliserede og sårbare områder. Med udgangspunkt i Dansk Flygtningehjælps arbejde med at integrere natur i og omkring Rohingya-lejrene vil Kronprinsessen og ministeren møde både flygtninge og repræsentanter for værtsamfundene. Lejrene har skabt et betydeligt pres på de allerede knappe naturressourcer, og området er regelmæssigt påvirket af hård monsun, oversvømmelser, cykloner, skybrud og mudderskred. I takt med at menneskers levevilkår forringes som følge af klimaforandringerne øges konfliktpotentialet over adgangen til naturressourcer.

Rejsens sidste del foregår i Sundarbans, der er et af verdens største mangroveområder. Her vil Kronprinsessen og ministeren besøge udsatte lokalsamfund. I området har millioner af mennesker fået ødelagt huse og marker på grund af stigende vandstand og en højere frekvens af cykloner, og under besøget vil Kronprinsessen og ministeren få et førstehåndsindtryk af, hvordan klimaskabte tab og skader og den relaterede fattigdom bekæmpes med indsatser fra den bangladeshiske regering, udviklingspartnere og lokalsamfund. Besøget i Sundarbans vil samtidig have fokus på biodiversitet og naturbaserede løsninger i forhold til klimaforandringerne. Sundarbans er levested for mange hundrede arter, og dele af området er optaget på UNESCO’s liste over verdensarvssteder.

 

Program for besøget i Bangladesh

 

Mandag den 25. april 2022

H.K.H. Kronprinsessen mødes med Bangladeshs premierminister
Kronprinsessen indleder sit besøg i Bangladesh med en modtagelse hos landets premierminister, H.E. Sheikh Hasina. Til stede ved modtagelsen er også minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen.

Sidste år kunne Bangladesh fejre 50-året som selvstændig nation. Danmark var et af de første lande, der officielt anerkendte Bangladesh efter uafhængigheden, og gennem de seneste 50 år har Bangladesh været blandt de primære modtagere af dansk udviklingsbistand.

H.K.K. Kronprinsessen overværer indgåelse af grøn rammeaftale mellem Danmark og Bangladesh
Kronprinsessen overværer, når minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen underskriver en grøn rammeaftale sammen med Bangladeshs udenrigsminister H.E. A. K. Abdul Momen.

Fokus i aftalen er det dansk-bangladeshiske samarbejde, der de kommende år bevæger sig fra traditionelt udviklingssamarbejde til et handelsbåret samarbejde med fokus på den grønne omstilling.

H.K.H. Kronprinsessen deltager i frokost med danske virksomheder i Bangladesh
Kronprinsessen vil sammen med minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen møde repræsentanter fra danske virksomheder, der holder til i Bangladesh. Danmark har været til stede i Bangladesh i mange år med udviklingsbistand, dansk viden og kompetencer. Danmark har således arbejdet for fremskridt indenfor landbrug, klimaforhold, udvikling af demokrati og kvinders rettigheder. Det har givet Bangladesh et godt kendskab til de løsninger, som danske virksomheder kan tilbyde. Det giver et særlig godt udgangspunkt for dansk erhvervsliv, i takt med at Bangladesh bliver stadig rigere. I 2021 var den danske eksport til Bangladesh på 650 millioner kr., mens importen fra Bangladesh var på 6,3 milliarder kr.

Under frokosten vil Hendes Kongelige Højhed og ministeren høre om danske virksomheders arbejde i Bangladesh, der er et land i forandring med mange muligheder for særligt danske grønne løsninger.  

Tirsdag den 26. april 2022

H.K.H. Kronprinsessen besøger miljøgenopretningsaktiviteter i Cox's Bazar
Bangladesh er et af verdens tættest befolkede lande og huser samtidig et stigende antal flygtninge. I den sydligste del af Bangladesh ligger Cox's Bazar-distriktet, hvor verdens største flygtningebebyggelse findes. Her har over 900.000 rohingya-flygtninge fra Myanmar søgt tilflugt i mere end 30 lejre, og Kronprinsessen, der er protektor for DRC Dansk Flygtningehjælp, vil sammen med minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen besøge flygtningebebyggelsen og høre om DRC’s arbejde i området.

Behovet for genopretning af biodiversiteten er stort og særligt klimaforandringerne er en udfordring i lejrene, hvor både tørke og monsunregn udgør en risiko for befolkningens sikkerhed - og da de fleste beboelser består af bambusstænger og presenninger, arbejder DRC med lokale kræfter om at skabe miljørigtige og holdbare bambusstænger. Dansk Flygtningehjælp har været til stede i Bangladesh siden 2013 og har sit hovedkontor i Cox’ Bazar.

DRC arbejder med at etablere skråningerne i lejrene med hjælp af cementmurværk. Kronprinsessen vil i den forbindelse sammen med minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen se på en række af DRC’s klimasikringsprojekter og indsatser for naturbevarelse.

Flygtninge i Cox's Bazar-distriktet står overfor en periode med oversvømmelser, skybrud og mudderskred når monsunperioden begynder i maj.

H.K.H. Kronprinsessen møder repræsentanter fra værtssamfundet i Cox’s Bazar
Antallet af flygtninge overstiger nu værtssamfundets, og i takt med at menneskers levevilkår forringes øges konfliktpotentialet over adgangen til de knappe naturressourcer. Kronprinsessen og minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen vil efter besøget i flygtningebebyggelsen møde repræsentanter for værtssamfundet i Cox’s Bazar og høre om deres udfordringer i området, der i forvejen er et af Bangladeshs mest marginaliserede og sårbare områder.

Onsdag den 27. april 2022

H.K.H. Kronprinsessen deltager i feltbesøg i Satkhira
I det sydvestlige Bangladesh deltager Kronprinsessen sammen med minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen i et feltbesøg i området Sundarban, der er verdens største mangroveøkosystem.

I området har millioner af mennesker fået ødelagt huse og marker på grund af stigende vandstand og en højere frekvens af cykloner, og Kronprinsessen og ministeren vil se hvordan lokalsamfundet i samarbejde med NGO’er beskytter det sårbare økosystem. Det kan for eksempel tage op til 25 år at genetablere et mangroveområde, og under besøget vil der blive vist eksempler på, hvordan naturbaserede løsninger såsom kunstvanding, etableringer af kanaler og indførelse af modstandsdygtige ris-varianter i landbruget alt sammen er med til at hjælpe lokalsamfundet i det klimaudsatte område.

Området er blandt de fattigere regioner i landet og danner allerede ramme for nogle af de værste sociale og økonomiske konsekvenser af klimaskabte tab og skader.

H.K.H. Kronprinsessen besøger cyklonbeskyttelsesprojekt og klimaudsat landsbysamfund
I Sundarban-deltaet er hovederhvervene landbrug og fiskeri, men klimaforandringerne gør arbejdsbetingelserne svære. De mange cykloner og oversvømmelser gør, at volde og dæmninger nedbrydes hvilket resulterer i en mere saltholdig jord. På sigt er det med til at nedbryde betingelserne for landbruget, men samtidig dræber det de mange ferskvandsfisk ligesom rent drikkevand bliver en mangelvare. 

Kronprinsessen og minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen besøger en række cyklonbeskyttelsesprojekter i området, der er med til sikre det skrøbelige samfund mod oversvømmelser ved cykloner, samtidig med at det er en beskyttelse af deltaets særlige økosystem. Under besøget vil Hendes Kongelige Højhed og ministeren få indtryk af de mange konsekvenser af tidligere brud på digerne og de tab og skader det har forårsaget for både mennesker, infrastruktur og økosystemet.

H.K.H. Kronprinsessen deltager i bådtur og besøg hos skovstyrelsen i Sundarban-mangroven
Sundarbans er levested for mange hundrede arter, heriblandt den bengalske tiger, samt en mangfoldig fauna, og dele af området er optaget på UNESCO’s liste over verdensarvssteder. Kronprinsessen vil sammen med ministeren sejle ud i området og få et førstehåndsindtryk af stedets biodiversitet, der er truet af klimaforandringerne.

Området ligger tæt på Indien, og Bangladesh samarbejder med den indiske regering om at beskytte det særlige økosystem. Undervejs vil Kronprinsessen og ministeren blive briefet om mangrovens betydning for biodiversitet og naturbaseret beskyttelse af kystzonen.