Program for H.K.H. Kronprinsessens besøg i Grønland

H.K.H. Kronprinsessen besøger den 23.-25. august 2022 Grønlands hovedstad Nuuk.

Foto: Stine Heilmann ©

Under besøget i Grønland vil H.K.H. Kronprinsessen aflægge besøg hos forskellige institutioner og aktører i hovedstaden Nuuk. Her vil Kronprinsessen, blandt andet sammen med Mary Fonden, deltage i adskillige aktiviteter og arrangementer med det formål at sætte fokus på nogle af Grønlands udfordringer, herunder børn og unges trivsel og rettigheder, håndtering og bearbejdelse af sorg samt biodiversitet og naturbevarelse.

Program

Tirsdag den 23. august

H.K.H. Kronprinsessen deltager sammen med en folkeskoleklasse i aktiviteter arrangeret af WWF Verdensnaturfonden
Kl. 13.45
I 2020 blev Kronprinsessen udnævnt til Præsident for WWF Verdensnaturfonden, der arbejder med at beskytte truede dyrearter og udbrede løsninger, der kan sikre en bedre fremtid for naturen og jordkloden. I Nuuk vil Hendes Kongelige Højhed deltage i aktiviteter omkring plastikudfordringer arrangeret af WWF Verdensnaturfonden.

H.K.H. Kronprinsessen besøger Børne- og Ungehuset Mælkebøtten
Kl. 15.45
Kronprinsessen vil sammen med Mary Fonden besøge Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, som er en kombination af et kreativt aktivitetscenter og værested samt krisecenter for børn. Mælkebøttecentrets formål er blandt andet gennem dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning at skabe mønsterbrydere samt forebygge selvmord, seksuelt misbrug og kriminalitet blandt unge.

 

Onsdag den 24. august

H.K.H. Kronprinsessen overværer konferencen ”Sammen om sorgen”
Kl. 9.30
Som protektor for Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter vil Hendes Kongelige Højhed desuden deltage i konferencen ”Sammen om sorgen”, der med deltagelse af repræsentanter fra Grønlands regering, kommuner, myndigheder og øvrige relevante fagfolk sætter fokus på forskellige emner inden for sorg, herunder bearbejdelse af sorg i familien.

H.K.H. Kronprinsessen deltager i UNLEASH-event
Kl. 13.15

Hendes Kongelige Højhed deltager under besøget i et event afholdt af UNLEASH, som er et globalt initiativ, der mobiliserer unge talenter inden for samfundsledelse, problemløsning og lancering af sociale og miljømæssige løsninger. UNLEASH arbejder ud fra en vision at være verdens mest inkluderende platform for unge til at skabe en bæredygtig fremtid.

H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg hos UNICEF Danmark i Grønland
Kl. 15.30

UNICEF Danmarks kontor i Grønland arbejder for at styrke børns rettigheder overalt i verden, og i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre etablerede UNICEF Danmark i 2011 projektet NAKUUSA. Projektets hovedformål er at øge grønlændernes kendskab til principperne og værdierne i FN’s Børnekonvention og derigennem styrke fundamentet for, at de kan blive efterlevet.