Program for H.M. Dronningens sensommertogt 2022

H.M. Dronningen besøger fra den 29. august til den 1. september 2022 Slagelse Kommune, Smålandsfarvandet ud for Lolland Kommune og Frederiksberg Kommune på årets andet sommertogt med Kongeskibet Dannebrog.

Foto: Søren Glück ©

I år gennemfører H.M. Dronningen to sommertogter i Danmark med Kongeskibet Dannebrog. Det første sommertogt blev gennemført fra den 1.-4. juni, hvor Hendes Majestæt besøgte Helsingør Kommune, Anholt og Aarhus Kommune. Fra på mandag den 29. august og frem til den 1. september 2022 aflægger Dronningen besøg ved Slagelse Kommune, Fejø, Askø og Lilleø i Smålandsfarvandet ud for Lolland Kommune samt til sidst Frederiksberg Kommune.

De årlige sommertogter med Kongeskibet Dannebrog er en tradition, som går tilbage til Christian 10., der som den første regent gjorde årlige togter i danske farvande til en fast del af sit program. Traditionen er videreført af Frederik 9. og siden Dronningen, som begge har lagt vægt på at bruge Dannebrog til at skabe kontakt med alle dele af riget. 

Program for H.M. Dronningens sommertogter 2022

 

Sommertogt i Slagelse Kommune mandag den 29. august 2022

Officiel modtagelse på Slagelse Rådhus
Kl. 14.30

Dronningen modtages officielt på Rådhuspladsen foran Slagelse Rådhus. Borgmester Knud Vincents holder en officiel velkomsttale for Dronningen i Byrådssalen og præsenterer byrådsmedlemmerne i Slagelse Kommune samt overbringer kommunens gave.
Slagelse Rådhus blev indviet i 1963 og er tegnet af Flemming Lassen. Efter kommunesammenlægningen rummer kommunen i dag også byerne Skælskør, Hashøj og Korsør.

Karetkørsel i Slagelse midtby
Kl. 15.10

Dronningen kører sammen med borgmester Knud Vincents og fr. Birgit Nielsen i karet gennem Slagelse midtby til Træskogården eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron.

Koncert med Sunshine Band i Træskogården
Kl. 15.30
Dronningen ankommer med karet til Træskogården, hvor VASAC’s Sunshine Band vil tage opstilling og fremføre en række numre for Majestæten.
Sunshine Band er en del af VASAC Slagelse, der er et aktivitetstilbud for mennesker med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Bandnavnet dækker over 14 mennesker med forskellige udfordringer, som alle har en fælles interesse for musikken.

Rundvisning hos Professionshøjskolen Absalon og campusområdet
Kl. 15.45
Dronningen besøger Professionshøjskolen Absalon, der sidste år åbnede en ny campus i Slagelse ved siden af Syddansk Universitet. Dronningen modtages af professionshøjskoledirektør for Absalon Kristian Ørnsholt og prorektor for Syddansk Universitet Slagelse Helle Waagepetersen, som vil fortælle om samarbejdet i campusområdet.
Under besøget får Hendes Majestæt også en rundvisning i Absalons nye bygninger og ser undervejs jordemoderuddannelsens lokaler, simulationsfaciliteter, sengestue samt den særlige udsmykning af bygningen.

Festforestilling ved Sjællands Teater på Borreby Gods
Kl. 17.30
Dagen afrundes på Borreby Gods, hvor Dronningen overværer en festforestilling hos Sjællands Teater, der er Danmarks største egnsteater og rummer alt fra store familieforestillinger, drama og farce til børne- og unge-forestillinger for skoler og institutioner.
Borreby Herreborg er opført i 1556 af kansler Johan Friis som kun én af fem herreborge i Danmark. I 1783 blev Borreby købt af generalmajor Joachim Melchior Holten Castenschiold og har siden været i familiens eje. I dag drives Borreby Gods som landbrugsvirksomhed, konferencested og kulturelt samlingspunkt for regionen, og i 2012 fik godset indrettet et teater i den fredede lade.

 

Sommertogt i Slagelse Kommune tirsdag den 30. august

Rundvisning på recycling-virksomheden Scanmetals
Kl. 10.00
Dronningen indleder dagen med et besøg hos Scanmetals, der blev grundlagt i 2009. Scanmetals er en recycling-virksomhed, der udvinder metaller af bundslagger fra affaldsforbrændingsanlæg i en mekanisk proces uden brug af kemikalier. På anlægget i Kirke Stillinge sorteres årligt omkring 30.000 ton slagger, der kommer fra hele Skandinavien.

Besøg på Guldagergaard - International Ceramic Research Center
Kl. 11.05
Dronningen besøger Guldagergaard, der både rummer Nordeuropas største keramikværksted og et internationalt videns- og formidlingscenter for keramik med Artist-in-Residence som omdrejningspunkt. Stedet er et ud af otte centre på verdensplan, hvor nogle af samtidens bedste keramiske kunstnere, hvert år opholder sig for at udføre større, keramiske projekter. Guldagergaard har blandt andet en større samling af specialbyggede ovne, som kun findes ganske få steder i verden.

Fremvisning af busser fra Danmarks Busmuseum i Guldagergaard Bypark
Kl. 11.45
Danmarks Busmuseum fremviser i dagens anledning en række udvalgte veteranbusser for Dronningen. Museet er en almennyttig, erhvervsdrivende fond, hvis primære formål er formidling af rutebils- og bushistorien i Danmark. Danmarks Busmuseum fokuserer på indsamling og bevarelse af historiske skrifter og billeder samt restaurering og vedligeholdelse af 87 rutebiler og busser fra perioden 1925 frem til 2006.
Museet er stiftet og dannet af frivillige, og driften udføres af frivillige samt enkelte personer visiteret til flexjob i samarbejde med Slagelse Kommune. Fremvisningen afsluttes med en bustur gennem byen.

Kommunens officielle frokost på Harboes Bryggeri
Kl. 12.40
Harboes Bryggeri lægger hus til Slagelse Kommunes officielle frokost for Dronningen. Bryggeriet blev grundlagt i 1883, og er det største lokalbryggeri i Danmark. Udover bryggeriet i Skælskør har Harboe et bryggeri i Dargun i Mecklenburg-Vorpommern. Tilsammen sælger de to bryggerier produkter til mere end 90 lande. Harboes Bryggeri A/S har siden 1883 været ledet af familien Harboe, og i dag er det familiens femte og sjette generation, der er med i den overordnede ledelse.

Besøg på specialskolen Storebæltskolen
Kl. 14.00
Dronningen besøger Storebæltskolen, der har omkring 100 elever fordelt mellem 0.-10. klasse. Storebæltskolen er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning.

Musikkoncert i Kongegaardshaven ved Slagelse Musikskole
Kl. 14.50
Slagelse Musikskole, der optræder for Dronningen i haven, har eksisteret siden 1989. I dag underviser Musikskolen cirka 400 soloelever, 200 elever i daginstitutioner og omkring 700 elever i folkeskolerne. Musikskolen underviser derudover elever, som søger ind på musikkonservatoriet.
Koncerten finder sted i Kongegaardshaven, der ligger ved Kongegaarden, der er et udstillings- og koncertsted centralt placeret i Korsør. Gården blev opført i 1761 som en fornem værtshusgaard til de kongelige og andre standspersoner, der ventede på at kunne sejle over Storebælt.

Besøg hos uddannelsesinstitutionen FGU-værftet
Kl. 15.35
FGU-skolen (Forberedende Grunduddannelse) er en uddannelsesinstitution for unge, som tager en alternativ vej til uddannelse og beskæftigelse. Dronningen besøger i forbindelse med sommertogtet FGU Korsør, der har værksteder og hold om kunstnerisk produktion, køkken, musiksport og bygge og anlæg. FGU har på Korsør etableret et værft, hvor de unge bygger og renoverer skibe. I øjeblikket er værftet i fuld gang med en totalrenovering af skibet M/S Bien fra 1898, der er erklæret bevaringsværdig.

Reception på Kongeskibet Dannebrog
Kl. 19.30

Dronningen afholder reception for indbudte gæster på Kongeskibet Dannebrog ved Søbatteriet i Korsør Havn.

 

Sommertogt i Smålandsfarvandet onsdag den 31. august 2022

Ankomst med Chalup til Vesterby Havn på Fejø
Kl. 10.00
Dronningen sejler med Chalup fra Kongeskibet Dannebrog og modtages på Vesterby Havn af borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen, hvorefter besøget fortsætter med bus rundt på øen.

Besøg hos Fejø Frugt i Vesterled Frugtplantage
Kl. 10.10
Dronningen besøger Fejø Frugt-Vesterled Frugtplantage, der i dag driver 425 hektar jord på Fejø, hvoraf de 120 hektar er plantage med æbler, pærer og blommer. Ejer af Fejø Frugt Laust Spandet Jensen startede i 1997 med at plante de første frugttræer og driver i dag en af landets største frugtplantager med tilhørende ULO (Ultra Low Oxygen) lager og pakkeri, hvor der lagres og pakkes frugt, som leveres til de danske supermarkeder næsten hele året.

Besøg hos Fejø Børne- og Kulturhus
Kl. 10.55
Dronningen aflægger besøg ved Fejø Børne- og Kulturhus, der drives som dagtilbud for øens 17 børn i børnehavealder og som skole for øens 9 børn i 0.-4. klasse. Derudover rummer huset øens kulturaktiviteter, og den daglige ledelse og drift er baseret på frivillige.
Skolens første leder var nær bekendt med maler Arnold Petersen, som har udsmykket aulaen med fem nordiske vægmalerier fra hvert af de nordiske lande, hvilket Dronningen blandt andet vil få fremvist under besøget.

Kommunens officielle frokost på Hideaway Traktørsted
Kl. 11.55
Hideaway Traktørsted huser Lolland Kommunes officielle frokost for Dronningen. Traktørstedet ligger på øens højeste punkt, Store Højbjerg, 18 meter over havniveau og drives som en moderne gastroturisme-virksomhed, baseret på egen vinproduktion med traktørsted og gæstehytteudlejning.

Officiel ceremoni i Pakhuset på Dybvig Havn
Kl. 13.00
Dybvig Havn er en mindre lystbådehavn på Fejø, hvor der hvert år markeres en række lokale aktiviteter og mærkedage. De lokale beboere på Fejø tager officielt afsked med Dronningen i havnens pakhus, hvor der vil være taler og musik, inden Majestæten sejler videre til Askø med båd.

Ankomst med båd til Askø Havn
Kl. 13.45
Dronningen ankommer til Askø Havn, der blev anlagt i 1930’erne og blev brugt til salg af foderstoffer, kul og koks. Ved bådens anløb modtages Majestæten af øens beboere.

Besøg på Askø Museum
Kl. 14.00
Dronningen besøger Askø Museum, der er et lokalhistorisk museum, som har til huse i en udbygning ved præstegården. En gruppe engagerede øboere oprettede i 1994 museet med genstande og fotos fra Askø og Lilleø, der var mere end 30 år gamle. De udstillede fotos og genstande fortæller om livet for de omkring 200 indbyggere på Askø og Lilleø fra omkring 1850 – 1950.

Besøg hos Andelskøbmanden
Kl. 14.30
Dronningen besøger øernes lokale købmand. I 2010 blev den gamle Brugs omdannet til en Andelskøbmand ved hjælp af andelsbeviser. Butikken drives af en kreds af frivillige med tilknytning til Askø og Lilleø, der alle arbejder ulønnet. Mængden og stabiliteten af den frivillige arbejdskraft bestemmer derfor butikkens åbningstid.

Besøg hos Lilleø gårdbutik, frugt- og vinplantage
Kl. 14.50
Askø og Lilleø er forbundet af en 700 meter lang dæmning, som blev bygget i årene 1914-1916. Dronningen krydser dæmningen for at besøge Lilleø, der med sine kun 84 hektar er hjemsted for seks fastboende personer og i alt ti huse. Øen består primært af natur og landbrug herunder frugtplantagerne, som stortrives på øen på grund af det helt særlige klima, der giver optimale vækstbetingelser.
På Lilleøs sydvendte skråninger blev der i 2006 plantet en blanding af hvide ædle franske druer. I dag produceres der årligt 6.000-7.000 flasker af forskellige hvidvine og mousserende vine.

Afsked ved familien Sauntes jagthytte
Kl. 15.30
Dronningen tager afsked med Lilleø og øens beboere hjemme hos familien Saunte, der driver Lilleø gårdbutik, frugt- og vinplantage i samarbejde med virksomhedsejeren, Claus Meyer.

 

Sommertogt i Frederiksberg Kommune torsdag den 1. september 2022

Officiel modtagelse på Frederiksberg Rådhus
Kl. 10.00
Dronningen modtages officielt på Rådhuspladsen foran Frederiksberg Rådhus. Borgmester Michael Vindfeldt holder efterfølgende en officiel velkomsttale for Dronningen i Festsalen og præsenterer byrådsmedlemmerne i Frederiksberg Kommune samt overbringer kommunens gave.
Frederiksberg Rådhus er bygget i årene 1941-1953 af arkitekt Henning Hansen og senere arkitekterne Carl H. Nimb og Helge Holm.

Karetkørsel fra Rådhuset til Frederiksberg Runddel
Kl. 11.20
Dronningen kører sammen med borgmester Michael Vindfeldt og fr. Tildde Vindfeldt i karet gennem Frederiksberg til Frederiksberg Runddel eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron.

Besøg hos skolehaverne ”Haver til Maver” i Frederiksberg Have
Kl. 11.45
Dronningen besøger projektet, ”Haver til Maver”, der er et forløb målrettet elever på 4. og 5. klassetrin, hvor hver klasse får egen køkkenhave. Undervisningen i skolehaven tager udgangspunkt i dyrkning af spiselige afgrøder, tilberedning af egne dyrkede afgrøder samt naturen i og omkring køkkenhaven.

Karetkørsel til Frederiksberg Slot
Kl. 12.15
Dronningen forlader Frederiksberg Have og kører sammen med borgmester Michael Vindfeldt og hustru i karet fra Frederiksberg Runddel til Frederiksberg Slot eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron.

Kommunens officielle frokost på Frederiksberg Slot
Kl. 12.45
Frederiksberg Kommune har inviteret Dronningen til frokost på Frederiksberg Slot, hvor Majestæten ankommer i karet. Frederiksberg Slot huser i dag Hærens Officersskole, men har tidligere været officiel residens for den kongelige familie.

Besøg i ”Generationernes By”
Kl. 13.50
Dronningen besøger ”Generationernes By”, der både huser 200 plejeboliger i plejecentret Ingeborggården og et klubhus for Frederiksberg Boldklub. Byudviklingsprojektet har til formål at skabe mulighed for, at generationer mødes ved at dele, overlappe og låne rum, funktioner og faciliteter hos og med hinanden.

Besøg på Betty Nansens Plads og afsløring af statue
Kl. 14.20
Dronningen aflægger besøg ved området omkring Betty Nansens Allé, der er blevet udviklet til et nyt byrum, hvor forskelligheder kan mødes på tværs af aldre og udfordringer i livet. Betty Nansens Plads huser både ældre med plejebehov i det nyopførte plejecenter ”Lindehaven”, stærkt bevægelseshæmmede i den nyrenoverede nabobebyggelse ”Betty Nansen” og borgere med særligt psykiske og fysiske udfordringer i den ligeledes nyrenoverede bebyggelse ”Betty”.
Midt på pladsen står en nyudført bronzeskulptur af teaterchef og skuespiller Betty Nansen, som afsløres under Majestætens besøg.

Besøg i Væksthuset - Aveny-T
Kl. 15.15
Dronningen besøger Væksthuset – Aveny-T, der har til huse i en 166 år gammel og bevaringsværdig bygning. Visionerne for væksthuset er at være scene for ungdomsteater og et mulighedernes hus for det nye, de usete og det uprøvede.

Fremvisning af Urban 13 under Bispeengbuen
Kl. 15.50
Dronningen besøger Urban 13, der har til huse under Bispeengbuen, som blev færdigbygget i 1972 og siden har været omtalt som værende både støjende og forurenende blandt lokale. I 2014 etablerede en række iværksættere den første Carpark Festival, som skulle være med til at forvandle den forladte parkeringsplads under Bispeengbuen til et sted, hvor mennesker kunne mødes om musik og aktiviteter. Tre af disse iværksættere etablerede efterfølgende Urban 13 og vandt i slutningen af 2017 et udbud med henblik på at forvandle pladsen under Bispeengbuen til et kulturelt, socialt og kreativt byrum

Reception på Kongeskibet Dannebrog
Kl. 19.30

Dronningen afholder reception for indbudte gæster på Kongeskibet Dannebrog, der ligger ved Amaliehaven i København.