Program for H.M. Dronningens sommertogter 2021

Hendes Majestæt Dronningen besøger den 30. august-1. september Thisted Kommune, Esbjerg Kommune og Fanø Kommune på årets sommertogt med Kongeskibet Dannebrog.

Foto: Brian Bergmann ©

I år gennemfører Hendes Majestæt sommertogt i Danmark med Kongeskibet Dannebrog i henholdsvis Thisted, Esbjerg og Fanø kommuner. 

De årlige sommertogter med Kongeskibet Dannebrog er en tradition, som går tilbage til Christian 10., der som den første konge gjorde årlige togter i danske farvande til en fast del af sit program. Traditionen er videreført af Frederik 9. og siden Dronningen, som begge har lagt vægt på at bruge Dannebrog til at skabe kontakt med alle dele af riget. 

Program


Sommertogt i Thisted Kommune mandag den 30. august 2021

Ankomst til Hanstholm Havn  
Kl. 10.00

H.M. Dronningen ankommer med Kongeskibet Dannebrog til Hanstholm Havn. Ved den officielle modtagelse på havnen vil Prinsens Musikkorps spille ”Kong Christian” og borgmester i Thisted Kommune Ulla Vestergaard vil udbringe et nifoldigt leve.

Officiel modtagelse på Bunkermuseum Hanstholm
Kl. 10.30

På Bunkermuseum Hanstholm, der er Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. verdenskrig, vil borgmester Ulla Vestergaard holde velkomsttale for Dronningen og præsentere kommunalbestyrelsen.

Besøg i Nationalpark Thy ved Det Nordatlantiske Fyr
Kl. 11.10

Ved den nordlige afgrænsning til Nationalpark Thy og Hanstholm Vildtreservat ligger Det Nordatlantiske Fyr, som Dronningen besøger.

Frokost ved Det Nordatlantiske Fyr
Kl. 11.45

Kommunen er vært ved en officiel frokost.

Besøg i Nationalparkcenter Thy
Kl. 13.20

I juni 2021 åbnede Nationalparkcenter Thy. Centret, der er bygget ind i en klit, har til formål at formidle naturen for stedets besøgende. Dronningen vil få en rundvisning i det nye center af bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen, miljøminister Lea Wermelin og leder af Nationalpark Thy Else Østergaard Andersen.

Besøg på Gyrup Gård, Thy Whisky
Kl. 14.05

Thy Whisky ligger på slægtsgården Gyrup, der i otte generationer har tilhørt den samme familie. Under sit besøg vil Dronningen få fortalt om gårdens landbrugs- og whiskyproduktion.  

Besøg på Cold Hawaii Inland   
Kl. 15.15

Dronningen besøger Cold Hawaii Inland, der er et kommunalt projekt i samarbejde med en række aktører. Under besøget vil Majestæten overvære en række vandaktiviteter i området.

Besøg på Hanstholm Havn 
Kl. 16.10

I 2017 fejrede Hanstholm Havn 50-års jubilæum, og samme år blev det første spadestik til udvidelsen af havnen taget. Under besøget vil Dronningen opleve Hanstholms auktionshal samt indvie det nye havneområde ved at slå på en klokke.  

Reception på Kongeskibet Dannebrog 
Kl. 19.00

Dronningen er vært ved en reception for indbudte gæster på Kongeskibet Dannebrog i Hanstholm Havn. Dagen afsluttes med fyrværkeri, når Kongeskibet afsejler klokken 21.00.

Sommertogt i Esbjerg Kommune tirsdag den 31. august 2021

Ankomst til Esbjerg Havn
Kl. 10.00

H.M. Dronningen ankommer med Kongeskibet Dannebrog til Esbjerg Havn. Ved den officielle modtagelse på havnen vil Slesvigske Musikkorps spille ”Kong Christian” og borgmester i Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen vil udbringe et nifoldigt leve.

Karettur i Esbjerg   
Kl. 10.30

Dronningen kører sammen med borgmester Jesper Frost Rasmussen og samlever Gitte Kirkegaard i karet til Esbjerg Rådhus eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskorte.

Officiel modtagelse på Esbjerg Rådhus 
Kl. 10.50

I byrådssalen vil borgmester Jesper Frost Rasmussen holde tale og præsentere byrådsmedlemmerne.

Besøg på Musikhuset   
Kl. 11.40

Næste år har Musikhuset i Esbjerg 25-års jubilæum. I anledning af det kommende jubilæum er der skabt en ny forplads til bygningen, der er tegnet af BIG-Bjarke Ingels Group. Dronningen vil få lejlighed til at opleve den nye forplads, og inde i Musikhuset vil Majestæten efterfølgende overvære ballet fra Den Kongelige Balletskole i Esbjerg samt opera ved Den Ny Opera.

Musikhuset er tegnet af Jørn Utzon og blev indviet af Dronningen i 1997.  

Besøg på Bakkeskolen Cosmos 
Kl. 12.20

Bakkeskolen Cosmos fra 1968 består af både almenklasser og specialklasser. Under besøget på skolen vil Dronningen blandt andet overvære forskellige aktiviteter med Bakkeskolens elever i skolegården.

Frokost på Hjerting Badehotel   
Kl. 13.05

Esbjerg Kommune er vært ved en officiel frokost.

Besøg på Viking Life-Saving Equipment A/S
Kl. 14.30

Dronningen vil besøge virksomheden VIKING Life-Saving Equipment A/S, der producerer sikkerheds- og brandslukningsudstyr. Under besøget vil Majestæten få forevist en række af virksomehedens produkter – heriblandt en redningsflåde – samt opleve stedets systue.

Besøg på Østhavnen 
Kl. 15.10

Østhavnen er en af Danmarks største havne, og under sit besøg vil Dronningen få fortalt om Esbjerg Havns rolle i Danmarks grønne omstilling.

Besøg på GAME Streetmekka Esbjerg 
Kl. 15.45

Midt i Esbjerg ligger GAME Streetmekka Esbjerg, der er et gadeidræts- og kulturhus fra 2016. Stedet er skabt omkring et gammelt DSB-togremise, og hvert år mødes omkring 40.000 børn, unge og voksne for at dyrke aktiviteter. Dronningen vil besøge stedet og opleve både streetbasket, parkour, graffiti og gadefodbold.

Reception på Kongeskibet Dannebrog
Kl. 19.30

Dronningen er vært ved en reception for indbudte gæster på Kongeskibet Dannebrog i Esbjerg Havn.

Sommertogt i Fanø Kommune onsdag den 1. september 2021

Modtagelse på Nordby Havn 
Kl. 9.55

H.M. Dronningen ankommer i bil til Fanø, og på kajen i Nordby vil Majestæten blive modtaget af borgmester i Fanø Kommune Sofie Valbjørn. Søværnets Tambourkorps vil spille ”Kong Christian” og borgmesteren vil udbringe et nifoldigt leve.

Officiel modtagelse på Fanø Rådhus
Kl. 10.20

Fanø Rådhus har til huse i den tidligere Nordby Borgerskole fra 1849, og i denne bygning vil borgmesteren præsentere Dronningen for Fanøs byrådsmedlemmer.

Besøg på Fanø Museum 
Kl. 11.10

Dronningen ankommer til museumspladsen, hvor der opføres folkedans. Efterfølgende deltager Dronningen i en rundvisning på museet, der er et fanøhus fra sidst i 1600-tallet, som viser et typisk hjem sådan som det blev indrettet af en almindelig men beskeden skipperfamilie i årene 1885 til 1920.

Besøg på Fanø Skibsfarts- og dragtsamling
Kl. 11.40

På Fanø Skibsfarts- og dragtsamling vil Dronningen få forevist en unik samling af Fanødragter. Derudover vil Majestæten få fortalt historien om Briggen Claus og everten Rebekka, der kan ses fra museets terrasse.

Officiel frokost på Fanø Krogaard 
Kl. 12.20

Kommunen er vært ved en officiel frokost.

Besøg på Rindby Strand 
Kl. 13.45

På Rindby Strand vil Dronningen blandt andet overvære blokart, landboarding og drageflyvere.

Besøg på Sønderho Havn og Børsen 
Kl. 14.25

I juni 2021 blev Sønderho Havn officielt genindviet efter at have været sandet til. Dronningen vil besøge den genoprettede sejlrende og få en orientering om nationalparkens unikke natur, udvikling og status som verdensarvsområde.

Besøg på daginstitutionen Bakskuld
Kl. 15.00

Med sine kun 14 børn mellem 0-6 år er den integrerede daginstitution Bakskuld blandt Danmarks mindste aldersintegrerede børnegrupper. Daginstitution er placeret i klitterne, og Dronningen vil under besøget møde både børn og personale. Undervejs vil Fanø Musikskole underholde med traditionel Fanømusik.

Afsked på kajen i Nordby
Kl. 15.40

Søværnets Tambourkorps og SHANTY-koret vil underholde og borgmesteren vil holde tale, inden Dronningen tager afsked med Fanø.

Reception på Kongeskibet Dannebrog 
Kl. 19.30

Dronningen er vært ved en reception for indbudte gæster på Kongeskibet Dannebrog i Esbjerg Havn.