Program for statsbesøg fra Island

H.E. Islands Præsident Guðni Thorlacius Jóhannesson og fru Eliza Jean Reid er på statsbesøg i Danmark den 24. – 26. januar 2017.

Tirsdag den 24. januar

Ankomst
Kl. 10.00

H.E. Guðni Th. Jóhannesson og fru Eliza Jean Reid ankommer til Christian VII's Palæ, Amalienborg, hvor Præsidentparret modtages af Regentparret.
I forbindelse med ankomsten eksorteres Præsidentparrets bil af Gardehussarregimentets hesteskadron.
Der vil efterfølgende være officiel fotografering af Regentparret og Præsidentparret.

Læs mere om Amalienborg.

Besøg i Jónshús
Kl. 11.00

Præsidentparret besøger Jónshús, der er et islandsk kulturcenter i København. Under besøget får Præsidentparret blandt andet fremvist en mindeudstilling for Jón Sigurðsson, der spillede en væsentlig rolle i Islands selvstændiggørelse.

Læs mere om Jónshús.

Besøg på Christiansborg Slot
Kl. 12.10

Præsidentparret besøger Christiansborg Slot, hvor Præsidentparret får forevist De Kongelige Repræsentationslokaler, herunder Fredensborgmaleriet og Bjørn Nørgaards gobeliner i Riddersalen.

Læs mere om Christiansborg Slot.

Møde med Statsministeren
Kl. 13.00

Præsidentparret deltager i møde med Statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Møde med Folketingets formand
Kl. 15.00

Præsidentparret mødes med Folketingets formand, Pia Kjærsgaard.

Overrækkelse af Islands folkegave
Kl. 15.40

H.M. Dronningen og Præsidentparret deltager i arrangement i Den Sorte Diamant, København. Her overrækkes Islands folkegave, som er en samling af nyoversatte islandske sagaer, der vil blive tilgængelige på danske biblioteker og læreanstalter. Derudover vil der være forskellige musikalske indslag ved arrangementet.

Gallataffel i Christian VII's Palæ, Amalienborg
Kl. 20.00

Regentparret er værter ved gallataffel i Christian VII's Palæ, Amalienborg, til ære for det islandske præsidentpar med deltagelse af den kongelige familie, regeringen, præsidiet, den islandske delegation og udvalgte virksomheder med flere.

Ved gallataflet vil der være taler ved Dronningen og Præsidenten . 

Onsdag den 25. januar

Møde med Mary Fonden
Kl. 9.00

Præsidentfruen deltager sammen med H.K.H. Kronprinsessen i møde med Mary Fonden i Frederik VIII's Palæ, Amalienborg.

Læs mere om Mary Fonden.

Besøg på Den Arnamagnæanske Samling
Kl. 9.10

Præsidenten besøger Den Arnamagnæanske Samling på Københavns Universitet. Den Arnamagnæanske Samling er en samling af håndskrifter, der kan dateres tilbage til middelalderen. Håndskrifterne bruges i dag til at forske i blandt andet tekst- og sprogvidenskab indenfor ældre nordiske sprog. Samlingen består af ca. 3000 håndskrifter, hvoraf ca. 1400 er bevaret på Københavns Universitet, mens resten af samlingen er udleveret til Island.

Læs mere om Den Arnamagnæanske Samling.

Seminar hos DI
Kl. 10.00

Præsidenten er sammen med Kronprinsen til stede ved seminar om innovation, bæredygtighed og fødvareproduktion hos Dansk Industri, København. Her forestår Præsidenten åbningen af seminaret.

Læs mere om seminaret.

Besøg hos Tante Olgas Børnehus
Kl. 10.15

Præsidentfruen besøger sammen med Kronprinsessen og Mary Fonden børnehaven Tante Olgas Børnehus i København. Under besøget viser pædagogerne og børnene, hvordan de bruger "LæseLeg" i børnehaven. LæseLeg er materiale udviklet af Mary Fonden. Gennem aktiv inddragelse af børn i historieoplæsning, skal LæseLeg bidrage til at styrke børns sprog og selvtillid.

Læs mere om LæseLeg.

Besøg hos State of Green
Kl. 10.50

I forlængelse af DI's seminar besøger Præsidenten og Kronprinsen State of Green. State of Green er et privat-offentligt partnerskab mellem den danske regering, relevante virksomheder og aktører inden for energisektoren. State of Green arbejder for at gøre Danmark til et foregangsland indenfor grøn vækst og for at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer i 2025.

Læs mere om State of Green.

Besøg i FN Byen
Kl. 11.15

Præsidentfruen besøger sammen med Kronprinsessen FN Byen i København. Præsidentfruen og Kronprinsessen møder repræsentanter fra FN Byens nordiske kontorer og deltager i rundvisning.

Læs mere om FN Byen.

Besøg hos ICES
Kl. 11.20

Præsidenten besøger sammen med Kronprinsen ICES - International Council for the Exploration of the Sea. Her vil Præsidenten og Kronprinsen få en præsentation af ICES' organisation og arbejde. ICES er en global organisation, der forsker og rådgiver i bæredygtig brug af havet og dets økosystemer. Organisationen fungerer som et netværk, hvor forskere og andre fagfolk deler deres viden og forskningsresultater. 

Læs mere om ICES.

Besøg på Københavns Universitet
Kl. 12.10

Præsidentparret besøger sammen med Kronprinsparret Københavns Universitet. Under besøget holder Præsidenten et oplæg, hvorefter der vil være rundbordsdiskussion om blandt andet globalisering i et nordisk perspektiv.

Læs mere om Københavns Universitet.

Frokost på Hotel- og Restaurantskolen
Kl. 13.20

Præsidentparret besøger sammen med Kronprinsparret Hotel- og Restaurantskolen, København. Under en rundvisning på skolen, får Præsidentparret og Kronprinsparret mulighed for at smage på forskellige nordiske retter, som eleverne har kreeret. Herefter deltager Præsidentparret og Kronprinsparret i frokost.

Læs mere om Hotel- og Restaurantskolen.

Besøg hos MAREL
Kl. 15.15

Præsidentparret besøger den islandske virksomhed MAREL, der leverer maskiner til kød-, fisk- og fjerkræindustrierne i store dele af verden. Under besøget får Præsidentparret blandt andet fremvist flere af virksomhedens fødvareproduktionsmaskiner.

Læs mere om MAREL.

Besøg hos Bredgade Kunsthandel
Kl. 16.20

Præsidentparret besøger Bredgade Kunsthandel og åbner udstillingen "Den Islandske Forbindelse".

Læs mere om Bredgade Kunsthandel.

Islandsk returarrangement på Nordatlantens Brygge
Kl. 19.00

Præsidentparret afholder reception til ære for Regentparret på Nordatlantens Brygge, som afslutning på statsbesøget med deltagelse af den kongelige familie. Ved receptionen vil der være taler og underholdning.

Læs mere om Nordatlantens Brygge.

Torsdag den 26. januar

Afsked
Kl. 9.00

Regentparret tager afsked med Præsidentparret i Christian VII's Palæ, Amalienborg, hvor der skrives i gæstebog og signeres på vinduesrude.

Læs mere om traditionen for signering på ruder.