Regeringsdannelse

Efter at repræsentanter for de politiske partier i det nye Folketing torsdag den 6. juni 2019 havde haft lejlighed til at udtale sig om den forestående regeringsdannelse, anmodede Hendes Majestæt Dronningen, på den fungerende statsministers råd, Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen om at lede forhandlinger med henblik på dannelse af en regering.

Mette Frederiksen har i dag, onsdag den 26. juni 2019, orienteret Hendes Majestæt Dronningen om, at hun har gennemført forhandlinger med repræsentanter for partier i Folketinget og oplyst, at der under hendes ledelse vil kunne dannes en regering bestående af repræsentanter for Socialdemokratiet, som støttes af et flertal i Folketinget.

Den fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen har under henvisning hertil, tilrådet Hendes Majestæt Dronningen, at det overdrages Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen at danne en regering bestående af repræsentanter for Socialdemokratiet.

Hendes Majestæt Dronningen har herefter opfordret Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen til at danne en sådan regering.

Det forventes, at Hendes Majestæt Dronningen modtager den nye regering i morgen den 27. juni 2019.