Revidering af Kongehusets retningslinjer for modtagelse af gaver

Kongehusets retningslinjer for modtagelse af gaver er i forbindelse med tronskiftet blevet revideret.

Foto: Kongehuset ©

I forlængelse af tronskiftet er det besluttet at revidere og offentliggøre retningslinjerne for modtagelse af gaver i Kongehuset. 

Retningslinjer for modtagelse af gaver
Kongehuset og Kongehusets medlemmer modtager som udgangspunkt udelukkende gaver i forbindelse med officielle arrangementer, rejser eller besøg samt markering af særlige begivenheder som for eksempel fødselsdage og jubilæer. Gaver modtaget ved sådanne særlige lejligheder vil blive offentliggjort sammen med Kongehusets årsrapport med beskrivelse af gaven og med angivelse af gavegiver og den anledning, gaven er givet i, medmindre gaverne er offentliggjort i forbindelse med gaveløftet eller gaveoverdragelsen, eller medmindre gaverne har en beskeden (om nogen) økonomisk værdi. 

Der modtages dog som udgangspunkt ikke gaver fra private virksomheder. I de tilfælde, hvor en gave bliver accepteret, for eksempel fordi gaven er udført specielt til Kongehuset, eller fordi gaven gives under et officielt virksomhedsbesøg, vil gaven blive offentliggjort sammen med Kongehusets årsrapport med beskrivelse af gaven og med angivelse af gavegiver. Gaver, der har en beskeden (om nogen) værdi, vil dog ikke blive offentliggjort. 

Gaver af personlig karakter, som medlemmer af den kongelige familie modtager fra familie og venner, betragter Kongehuset som et privat anliggende, og sådanne gaver vil ikke blive offentliggjort. 

Offentliggørelse af gaver vil ske første gang i august 2024 med virkning for første halvår 2024. Derefter vil offentliggørelse ske årligt sammen med Kongehusets årsrapport.