"Sammen for naturen"

”Sammen for naturen” er et fællesskab på det sociale medie Instagram, hvor man deler et foto af en dansk naturoplevelse med hashtagget #ForNaturenWWF.

Foto: Kongehuset ©

H.K.H. Kronprinsessen tiltrådte i 2020 som præsident for WWF Verdensnaturfonden. Dermed står Kronprinsessen i spidsen for fondens arbejde med at bevare dyrenes levesteder og naturens mangfoldighed.

På FN’s Internationale Biodiversitetsdag den 22. maj 2021 igangsætter WWF Verdensnaturfonden og Kronprinsessen et nyt digitalt projekt, der har til formål at samle danskerne om naturen. Frem til den 11. juni opfordres danskerne til at dele deres naturbilleder og -oplevelser under hashtagget #ForNaturenWWF på Instagram – gerne med en kort tekst om, hvor det er taget. Projektet kickstarter med temaet ’Skov & Land’, og hver lørdag lanceres et nyt tema.

Kronprinsessen og WWF Verdensnaturfondens eksperter vil kommentere på udvalgte billeder undervejs. Dermed bidrager WWF’s eksperter med spændende historier om de forskellige steder, dyre- svampe- og plantearter, som danskerne har portrætteret. Baggrunden for projektet er blandt andet Rødlisten 2019, der viser, at danske dyre-, plante- og svampearter ikke har fået det bedre siden 2010, og at mange arter fortsat er i risiko for at uddø.

"Sammen for naturen"

 

I forbindelse med lanceringen af projektet udtaler Kronprinsessen:

Det seneste år har mange oplevet, at naturen har fået større betydning for dem. Vi kan ikke tage naturen og al dens skønhed og rigdom for givet. Danmarks natur er under pres, og mange unikke dyre-, plante- og svampearter er i fare for at uddø. Derfor opfordrer jeg alle til at hylde naturen sammen med os på de sociale medier. Jo mere, vi er opmærksomme på det, der sker i naturen, jo mere er vi villige til at passe på den.

Hver dag fremhæves et foto på WWF’s Instagramprofil, og WWF’s faglige eksperter kommenterer det fremhævede foto på baggrund af fotografiets sted, (truede) art, status, rolle og æstetik. Herved deles både naturoplevelsen samt viden om biodiversitet. Hver fredag fremhæver et panel bestående af blandt andre Kronprinsessen og WWF’s Generalsekretær Bo Øksnebjerg ugens foto.