Statsråd

I dag holdes der statsråd på Christiansborg Slot. Her vil Hendes Majestæt Dronningen føre forsædet i mødet, der udgøres af samtlige ministre i regeringen, og hvor H.K.H. Kronprinsen ligeledes deltager.

Statsrådssalen på Christiansborg Slot. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

Dagens statsråd er dog lidt anderledes, eftersom kun cirka hver anden minister vil være til stede for at der kan holdes en fornuftig afstand omkring bordet. Billedet her er fra et tidligere statsråd. ⁣

Statsrådet er det organ i statsstyret, hvori alle love og vigtige regeringsforanstaltninger behandles. Dronningen leder møderne i Statsrådet (fører forsæde), der udgøres af samtlige ministre. Kronprinsen har, siden han blev myndig, også haft sæde i statsrådet. 

Hovedindholdet af møderne er stadfæstelse af de lovforslag, som Folketinget har vedtaget, og forelæggelse for Dronningen af de lovforslag, som regeringen agter at fremsætte. I praksis er der ofte behov for at forelægge sager for Dronningen uden for statsrådet, fordi sagen ikke kan afvente næste statsrådsmøde. I disse tilfælde sker forelæggelse for Dronningen med forbehold for efterfølgende bekræftelse (corroboration) på førstkommende møde i statsrådet, hvor sagen forelægges på ny.

Statsråd holdes efter behov og for tiden cirka seks gange årligt. Møderne holdes tirsdag formiddag og finder typisk sted i Statsrådssalen på Christiansborg Slot.