Statsråd

Her til formiddag blev der afholdt statsråd på Christiansborg Slot, sådan som der er tradition for dagen efter Folketingets åbning. Hendes Majestæt Dronningen førte forsædet i mødet, der udgøres af samtlige ministre i regeringen. Ved dagens møde var 18 af regeringens i alt 20 ministre til stede, og Hans Kongelige Højhed Kronprinsen deltog ligeledes i statsrådet.

Statsråd afholdes normalt i Statsrådssalen på Christiansborg Slot, men dagens møde foregik lidt anderledes. For at kunne sikre den fornødne plads og afstand mellem mødedeltagerne var mødet undtagelsesvis flyttet til den noget større Taffelsal, hvor der så vidt vides ikke tidligere har været afviklet statsråd.

Statsrådet er det organ i statsstyret, hvor alle love og vigtige regeringsforanstaltninger bliver behandlet. Hovedindholdet på møderne er at stadfæste de lovforslag, som Folketinget har vedtaget, samt at forelægge de lovforslag for Dronningen, som regeringen agter at fremsætte.

Statsrådet samles efter behov og for tiden cirka seks gange årligt. I praksis er der ofte behov for at forelægge sager for Dronningen uden for statsrådet, fordi sagens behandling ikke kan afvente næste statsrådsmøde. I disse tilfælde sker forelæggelsen for Dronningen med det forbehold, at sagen bliver forelagt på ny og efterfølgende bekræftet ved det næste møde i statsrådet.