Statsråd den 14. december 2021

Statsrådet er det organ i statsstyret, hvori alle love og vigtige regeringsforanstaltninger behandles.

Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

H.M. Dronningen leder møderne i statsrådet (fører forsæde), der udgøres af samtlige ministre. H.K.H. Kronprinsen har, siden Hans Kongelige Højhed blev myndig, også haft sæde i Statsrådet. 

Hovedindholdet af møderne er stadfæstelse af de lovforslag, som Folketinget har vedtaget, og forelæggelse for Dronningen af de lovforslag, som regeringen agter at fremsætte.

Grundet situationen vedrørende COVID-19 afholdes statsrådet denne gang virtuelt. Også i maj og marts måned i år blev der afholdt statsråd virtuelt.