Tronskiftets betydning for kongelige protektioner og æreshverv, kongelige hofleverandører, ærestitler og dekorationer

Foto: Kongehuset ©

Kongelige protektioner og æreshverv
Den kongelige familie varetager protektioner og æreshverv for en lang række organisationer og foreninger, der spænder over en bred vifte af områder som erhverv, kultur, sport, bæredygtighed og sociale formål.

Efter tronskiftet den 14. januar 2024 vil der i løbet af nogle måneder blive taget stilling til, hvilke af Kronprinsparrets og Hendes Majestæt Dronningens protektioner, der skal videreføres og fordelingen heraf.

Indtil da vil alle protektioner og æreshverv, som hidtil har været varetaget af Kronprinsparret og Hendes Majestæt Dronningen, ophøre.

De berørte institutioner og organisationer vil blive kontaktet om de beslutninger, der tages vedrørende eventuel videreførelse og fordeling. 

Kongelige hofleverandører
Prædikatet ”Kongelig Hofleverandør” har eksisteret i mere end 100 år og tildeles som en særlig anerkendelse af en virksomhed ud fra en vurdering af kvalitet, forretningsførelse, samfundsansvar og ordentlighed. Der er i dag tildelt 104 hofprædikater til danske virksomheder og fem til udenlandske.

Ved tronskiftet bortfalder prædikatet som ”Kongelig Hofleverandør” for de virksomheder, som det er tildelt. Det fremgår af ’Vejledning og retningslinjer for kongelige hofleverandører’ og er desuden meddelt virksomheden ved tildelingen af prædikatet.

”Kongelige Hofleverandører” vil dog kunne anvende det tildelte prædikat til udløbet af gyldighedsperioden og som minimum frem til den 14. januar 2025.

Der vil senere blive taget stilling til den fremtidige ordning vedrørende kongelige hofleverandører.

Ærestitler og dekorationer
Ærestitlerne som kammerdame, kammerherre og hofjægermester berøres ikke af tronskiftet – det samme gælder allerede tildelte ordener og medaljer.