Uddeling af Amalienborgprisen 2020

I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag har bestyrelsen for Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond besluttet at tildele Amalienborgprisen til Sagnlandet Lejre.

Foto: Christian Meyer, Kongehuset

Sagnlandet, som ligger i Lejre Kommune, er et forsknings- og formidlingscenter med fortid og arkæologi som hovedtema, hvor viden skabes og formidles gennem eksperimentel arkæologisk forskning, levendegørelse og undervisning baseret på aktiv deltagelse.

Prisen påskønner genskabelsen og formidlingen af Kongehallen, som er en rekonstruktion af Danmarks største hus fra oldtiden. Kongehallen er en del af Sagnlandet Lejres vikingeprojekt ”Sagnkongernes Verden”. Med projektet sætter forsøgscentret fokus på, at området omkring Lejre for over 1000 år siden var et vigtigt centrum for de danske vikinger.

Med prisen følger 300.000 kr. til fortsat formidling af Danmarks fortid fra jægerstenalderen til landbotiden samt Amalienborgmedaljen. Det er 14. gang, at Amalienborgprisen uddeles. 


Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond besluttede i 1972 at indstifte en særlig pris for at opmuntre danske humanister til fortsat at udgive bøger af almen interesse på dansk. Fonden indstiftede derfor Amalienborgprisen, der blev uddelt første gang samme år. Prisen uddeles lejlighedsvis med det hovedformål at udgive betydningsfulde ikke-skønlitterære værker på et af hovedsprogene.

I 2019 besluttede Fondens bestyrelse at udvide prisens formål og fokus. Bestyrelsen ønskede, at prisen kunne uddeles oftere og rettes mod et bredere publikum som anerkendelse for en væsentlig videnskabelig eller kulturel indsats.

Sammen med prisen uddeles Amalienborgmedaljen, skabt af professor Mogens Bøggild i 1983.