Uddeling af Amalienborgprisen 2022

I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års Regeringsjubilæum har bestyrelsen for Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond besluttet at tildele Amalienborgprisen til Videnskabsklubben og museumsinspektør og forfatter Jeanette Varberg.

Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix ©️

For femtende gang uddeler Hendes Majestæt Dronningen den særlige Amalienborgpris, som Dronningen og Prins Henrik indstiftede kort tid efter tronskiftet i 1972. Denne gang uddeles prisen i anledning af Dronningens 50-års Regeringsjubilæum, og modtagerne er Videnskabsklubben samt museumsinspektør og forfatter Jeanette Varberg.

Amalienborgprisen uddeles til en organisation og/eller person, der udretter en væsentlig videnskabelig eller kulturel indsats i samfundet. Det er bestyrelsen i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, der beslutter, hvem modtagerne er, og med prisen følger en pengesum samt Amalienborgmedaljen, der er skabt af professor Mogens Bøggild i 1983. På medaljens forside ses indskriften: KUNST – LÆRDOM – MENNESKE. Bagsiden viser Dronningen og Prins Henrik på Amalienborgs balkon.

Uddelingen af Amalienborgprisen 2022 finder sted ved et arrangement i Christian IX’s Palæ på Amalienborg den 13. december.

  • Videnskabsklubben modtager Amalienborgprisen som en påskønnelse af organisationens arbejde med at undervise og formidle naturvidenskab til børn og unge. Med prisen følger 500.000 kroner.
  • Museumsinspektør og forfatter Jeanette Varberg modtager Amalienborgprisen som en påskønnelse af hendes lange karriere og en anerkendelse af hendes videnskabelige og kulturelle indsats i formidlingen af fortidens mysterier. Med prisen følger 250.000 kroner.

Tidligere modtagere af Amalienborgprisen
1972: Dr.phil. Chr. Elling
1974: Prof. K.E. Løgstrup
1977: Forfatter Villy Sørensen
1982: Dr. phil. Chr. Vibe, dr. phil. Bent Muus og dr. phil. Finn Salomonsen
1982: Forfatter Henrik Stangerup
1989: Mag.art. Poul Vad
1993: Dr. phil. Karsten Friis Johansen
1998: Socialrådgiver Hanne Reintoft
1998: Dr. phil. Bo Lidegaard
2001: Dr. phil. Ole Feldbæk
2005: Dr. phil. Jørgen Jensen
2009: Minik Rosing og Dorthe Dahl-Jensen
2015: Lektor Henning Knudsen
2020: Sagnlandet Lejre