Uddelinger fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Bestyrelsen i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond har torsdag den 18. maj 2017 uddelt følgende i støtte. Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål, der endnu ikke er igangsat.

Teatermuseet i Hofteatret
To projekter ifm. Hofteatrets 250 års jubilæum - Restaurering og istandsættelse af det historiske hofteater og udgivelse af bogen ”Hofteatret i tiden – 1767-2015”
325.000 kr.

Jens-Christian Wandt
Jubilæumsforestilling – Verdensballetten
50.000 kr.

Arkitektturhistorisk Selskab
Udgivelse af tidsskriftet "ARCHITECTURA 39"
20.000 kr.

De Internationale Skolers Netværk
Bogen "Vi taler dansk"
40.000 kr.

Gyldendal
Bogen "Firenze. Byhistorie og billedkunst"
50.000 kr.

Lindhardt og Ringhof
Bogen "Kortlægningen af Danmark"
25.000 kr.

Birthe Theill Lauritsen
Bogen "Gram Slot - fra kongsgård til fremtiden"
40.000 kr.

Kåre Lauring
Bogen "Københavnerliv 1945-1972"
20.000 kr.

Lars Norman
Bogen "GRØNLAND natur- og kulturlandskaber"
50.000 kr.

Peter Bondo Christensen
Oversættelse til engelsk af bogen "Sirius - et øje i nord”
75.000 kr.

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
Bevaring og formidling af dansk-grønlandsk arkivalsk kulturarv
50.000 kr.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Svensk-Dansk ordbog på nettet
50.000 kr.

Det Grønlandske Selskab
Udgivelse af Henriette Egedes Dagbog 1832-33
10.000 kr.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
Bogen "Fyrstelige Måltider"
25.000 kr.

Det Danske Huguenotsamfund
Jubilæumsbog om franske indvandrere i København
25.000 kr.

Lars Dybdahl
Bogen "Det danske møbelboom 1945-75"
30.000 kr.

Marstal Søfartsmuseum
Digitalisering og organisering af samling
45.000 kr.

Arktisk Institut
Digitalisering af Arktisk Instituts samling af kort fra Grønland og det øvrige Arktis
50.000 kr.

Chefredaktør Finn Rastén
Digitalisering af magasinet ”La France”
20.000 kr.

SOS Børnebyerne
Akuthjælp for børn på flygt fra Niger og Nigeria
100.000 kr.

Familier med kræftramte børn
Aktiviteter for kræftramte børn og deres pårørende
50.000 kr.

PolioForeningen
Poliohåndbog
25.000 kr.

Børns Vilkår
Uddannelse og opkvalificering af  frivillige børnerådgivere
50.000 kr.

SIND Lokalafdeling København - Psykologisk Rådgivning
Projektet "Åben Pårørenderådgivning"
50.000 kr.

Dansk Skovforening
Etablering af databasen "Skovbrugsviden"
50.000 kr.

Arktisk Institut
Research i arkiver vedr. 5. Thule-ekspedition
33.500 kr.

SAXO-Instituttet
Konferencen ”Crossroad Archaeology: Global Narratives of Local Encounters”
20.000 kr.

Gruppen Grønland i Tivoli
Afholdelse af festivalen "Grønland i Tivoli"
40.000 kr.

Ny Carlsberg Glyptotek
Efterårsudstillingen "Farao. Magtens ansigt"
50.000 kr.

Statens Museum for Kunst – SMK
Særudstillingen ”Kunstværkets tilblivelse”
100.000 kr.

Karen Blixen Museet
Udstillingen "Babette, Hugo og Pariserkommunen"
75.000 kr.

HEART - Herning Museum of Contemporary Art
Udstilling om Ingvar Cronhammar
10.000 kr.

Moesgaard Museum
Erhvervelsen af en  Østgrønlandske kajak
30.000 kr.

Designmuseet
Udstillingen "Out of Fashion - Haute Couture by Erik Mortensen"
75.000 kr.

Horsens Kunstmuseum
Udstilling med Bjørn Nørgaard og Tan Ping
30.000 kr.

Dansk Bibliofil-Klub
Jubilæumsudstilling
10.000 kr.

Rued Langgaard Selskabet
Rued Langgaard Festival 2017
50.000 kr.

Christian IV´s Vokalensemble
Turné til Baltikum
49.000 kr.

Den Ny Opera
Operaen "Valkyrien"
75.000 kr.

Benjamin Koppel
Jazzfestival
50.000 kr.

Grønnegårds Teatret
Sommerforestilling 2017
25.000 kr.

Orenæs Saloner / Orenæs Kultur
Opførelse af Beethovens strygekvartetter
50.000 kr.

Den Kongelige Livgardes Musikkorps Kammermusikforening
Afholdelse af kammerkoncerter
20.000 kr.

Sommerkoncerter på Langeland
Jubilæumskoncerter
50.000 kr.

SUMMARTÓNAR
SUMMARTÓNAR 2017
50.000 kr.

Cayx-Legatet 2017
Anita Berit Hansen
Digitalisering af båndoptaget materiale af parisisk udtale af fransk.
56.000 kr.     

Lars Cyril Nørgaard
Et forskningsprojekt. Projektet omfatter forberedelse af gæsteforelæsninger ved École des Hautes Études og af udgivelse af Petits Livres af Madame de Maintenon.
150.000 kr.

Der blev i alt bevilliget 2.463.500 kr. ved dette møde inklusiv den faste, årlige uddeling på 40.000 kr. til Sønderborg Idrætshøjskole samt 206.000 kr. til Cayx-legatet.