Uddelinger fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

H.M. Dronningen deltog onsdag den 16. maj 2018 i bestyrelsesmøde i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Bestyrelsesmødet fandt sted på Fredensborg Slot, og følgende projekter fik bevilliget støtte. Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål, der endnu ikke er igangsat.

Foto: Christian Meyer, Kongehuset

Dansk Danseteater                   
Copenhagen Summer Dance 2018                   
30.000 kr.

Jesper Just      
Ny opsætning af ballet-forestillingen "Interpassivities" i New York              
50.000 kr.

Forlaget Multivers                    
Bogen "Roseromanen"           
50.000 kr.

Selskabet for Dansk Teaterhistorie                 
Bogen "Her gror eventyret - Riddersalen, et teaters biografi"                        
50.000 kr.

Det Grønlandske selskab       
Udgivelse af "Tidsskriftet Grønland"              
50.000 kr.

Nationalt Videnscenter for Demens               
Bogen "Få det bedste ud af livet med demens"                      
30.000 kr.

Gads Forlag     
Biografi om Kong Christian II
50.000 kr.

Gyldendal       
Bogen "Norge - et portræt af naboerne mod nord"              
25.000 kr.

Bogforlaget Frydenlund         
Bogen "Tuxen: De kongelige malerier / The Court Paintings"                         
75.000 kr.

Selskabet for Arkitekturhistorie                       
Udgivelse af Architectura nr. 40: "Formidling af bygningskulturarven"      
25.000 kr.

Dan Tschernia
Bogen "Spreck" - en biografi om arkitekten J.O. von Spreckelsen                
50.000 kr.

Henrik Engelbrecht                  
Bogen "H.C. Andersen og operaen"               
40.000 kr.

Morten Fink-Jensen                 
Udgivelse af Københavns Universitets Fundats af 1539        
30.000 kr.

Ole Sønnichsen                          
Bogen "1920 - da Danmark blev helt"            
25.000 kr.

Thorshavnfonden                     
Restaurering af det historiske skib M/S Thorshavn                
200.000 kr.

Gråsten-Adsbøl Menighedsråd                        
Indkøb af musikinstrumenter til Gråsten Slotskirke              
200.000 kr.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering       
European Ceramic Context 2018                      
50.000 kr.

Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Genetablering af Frederik IX's monogram på Stevnsforts nedgangsbunker
20.000 kr.

Nationalmuseet                        
Digitalisering af museets Alaska-samling      
100.000 kr.

Dansk Center for Herregårdsforskning          
Projektet "Drikkepenge, natpotter og pudrede parykker - Forbrug og hverdagsliv på herregården"
50.000 kr.

Danske Tjukotka Ekspeditioner                        
Gennemførelse af 6. Dansk Tjukotka Ekspedition                  
25.000 kr.

Ungdommens Røde Kors       
Afholdelse af Leadership Academy 2018       
75.000 kr.

Landsforeningen Børns Voksenvenner          
Videreudvikling af central database               
50.000 kr.

Engineering World Health ved det Danske Tekniske Universitet                  
Udsendelse af civilingeniørstuderende til ressourcesvage hospitaler i hhv. Nepal og Mongoliet
100.000 kr.

SOS Børnebyerne                     
Støtte til udsatte familier i Somaliland           
200.000 kr.

Kræftens Bekæmpelse           
Støtte til Navigatorprojektet
75.000 kr.

Alzheimerforeningen              
5 dages højskoleophold for mennesker med en demenssygdom                 
75.000 kr.

AIDS-Fondet  
Støtte til AIDS-Fondets nationale anti-stigma indsats 2018 
50.000 kr.

Foreningen Aarhuskolonien 
Ferieophold til udsatte børn i Århusområdet                          
100.000 kr.

Læger uden Grænser              
Hjælp til børn og voksne flygtet til Bangladesh fra vold og overgreb i Myanmar                 
200.000 kr.

Familier med kræftramte børn                         
Støtte til sociale og rekreative aktiviteter for familier med et kræftramte barn                   
50.000 kr.

Idrætshøjskolen i Sønderborg                           
Årlig uddeling af 40.000 kr.   
40.000 kr.

Kalundborg Kunstforening    
Afholdelse af Lundbye Festivalen                    
75.000 kr.

AROS Aarhus Art Museum    
Udstilling om Agnes Slott-Møller                     
100.000 kr.

Vardemuseerne                        
Etablering af et flygtningemuseum i Varde - Forskningsprojekt                    
100.000 kr.

FIGURA Ensemble                    
FIGURA Ensemble 25 års jubilæum - efterårskoncerter      
30.000 kr.

Aarhus Symfoniorkester        
Aarhus Symfoniske Orgelfestival                     
30.000 kr.

Fredensborg Slotskirkes Pigekor                      
Efterårskoncertturné til Israel                           
20.000 kr.

Det Danske Drengekor           
Det Danske Drengekors 75-års jubilæum     
40.000 kr.

Mogens Dahl Koncertsal        
Ti kammerkoncerter               
50.000 kr.

Herlufsholm International Chamber Music Festival               
Herlufsholm International Chamber Music Festival 2018     
25.000 kr.

Forening "Ny Musik for Strygere"                    
New Music for Strings Festival 2018                
100.000 kr.

Opera Hedeland                        
Nyopsætning af Donizettis opera "Lucia di Lammermoor" 
25.000 kr.

Thy Masterclass                         
Thy Kammermusikfestival 2018                        
60.000 kr.

Frederik von Würden Friedal Eriksen             
1 års studieophold hos klarinetprofessor Yehuda Gilad       
30.000 kr.

Jannik Grage  
2 års videregående studier i kunstsnedkeri på Capellagården, Skole for kunst og håndværk, Sverige
75.000 kr.

Grønnegårds Teatret               
Grønnegårds Teatrets sommerforestilling 2018                      
25.000 kr.

Cayx-Legat

Cilia Reebirk   
Erasmusophold: Studier i lingvistisk og didaktik med fokus på fransk som fremmedsprog
20.000 kr.

Amalie Sehested Rom             
Udvekslingsophold på ”La Faculté des Lettres” på Université Paris-Sorbonne. (Fransk filosofi og sociologi)
20.000 kr.

Emma Birn      
Fuldførelse af Arkitekt og Landskabsarkitekt rejse på Kandidatgrad. (Fransk arkitektur) 
10.000 kr.

Kristine Mølgaard Saxhaug    
Studietur til Frankrig (Fransk arkitektur)       
20.000 kr.

Amalie Kaad   
Studieophold i Paris (Fransk kunst og kultur)                           
30.000 kr.

Nikoline Nedergård                  
Specialeskrivning om: ”L´aménagement linguistique et culturel dans une relation professionnelle en coopération commerciale – Den sproglige og kulturelle tilpasning i handelsmæssig sammenhæng”
10.000 kr.

Der blev i alt bevilliget 3.135.000 kr. ved dette møde inklusiv den faste, årlige uddeling på 40.000 kr. til Sønderborg Idrætshøjskole samt 110.000 kr. til Cayx-legatet.