Uddelinger fra Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond

På det seneste fondsbestyrelsesmøde i Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond har Kronprinsparret sammen med den øvrige bestyrelse bevilliget støtte til i alt 13 projekter. 

Foto: Kongehuset ©

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond støtter humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige, idrætslige, uddannelse, almennyttige og almenvelgørende formål. Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond har ved fondsbestyrelsesmødet foretaget følgende uddelinger:

Bryd Tavsheden
Rådgivningsindsats til voldsudsatte børn og unge
100.000 kr.

Børnecancerfonden
”Cool Camp” – Rehabiliteringscamp for søskende til børn og unge med en kræftsygdom, 2022
100.000 kr.

Børneulykkesfonden
Projekt ”Legeheltene – på Børnepsykiatriske Afdelinger”
100.000 kr.

Plastic Change
Projekt ”World Cleanup Day 2022”
100.000 kr.

THE WHY Foundation
Oplysningsprojekt “ASK WHY? Docs”. Menneskerettigheder og forståelse på skoleskemaet.
100.000 kr.

UNLEASH
Projekt ”UNLEASH Grønland”
100.000 kr.

Alzheimerforeningen
Familiecamp for sårbare børn og unge med en demenssyg forælder
50.000 kr.

Børns Vilkår
Udvikling og implementering af kunstig intelligens til BørneTelefonen
50.000 kr.

Danmarks Tekniske Universitet
Projekt ”Videnskabeligt feltarbejde på Grønlands Indlandsis”
50.000 kr.

Det Grønlandske Selskab
Udgivelse af Tidsskriftet Grønland
50.000 kr. 

Morgencafé for Hjemløse
Fastholdelse af omsorgsarbejde for udsatte borgere
50.000 kr.

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
UNF ScienceCamps 2022
50.000 kr.

Ungdommens Røde Kors
Udvikling og udvidelse af ”Ung på Linje”
50.000 kr.

Der blev på mødet i alt bevilliget 950.000 kr.