Udnævnelse og fritagelse af hofdamer for H.M. Dronningen

Hendes Majestæt Dronningen har udnævnt kammerherreinde Henriette Obel til ny hofdame. Henriette Obel er cand.ling.merc. fra Copenhagen Business School, fhv. Investment Banker, administrator for Haxholm Landbrug, bestyrelsesformand for Power-Flex ApS og medlem af Advisory Committee Mermaid. Henriette Obel tiltræder 1. juli 2020.

Hofdame Ane Vibeke Foss, Kommandør af Dannebrogordenen, er efter ansøgning blevet fritaget for sin tjeneste som hofdame med udgangen af juni 2020. Dronningen har over for hofdamen udtalt sin påskønnelse af hendes udmærkede tjeneste.