Portrætter af den kongelige familie

De officielle portrætter må kun anvendes redaktionelt eller af organisationer efter skriftlig tilladelse fra Kongehuset.

De officielle portrætter må kun anvendes redaktionelt eller af organisationer efter skriftlig tilladelse fra Kongehuset.

Den kongelige families officielle portrætter er som udgangspunkt forbeholdt Kongehuset, statslige og kommunale organisationer samt protektioner. Dette gælder både civil- og gallaportrætter. I forbindelse med offentliggørelse udsendes de nye portrætter til medierne og kan gengives i forbindelse med redaktionel omtale. Portrætterne må ikke genpubliceres eller arkiveres uden Kongehusets tilladelse.

Der gives kun undtagelsesvis tilladelse til redaktionel genpublicering af de officielle portrætter. Ved den kongelige families deltagelse i interviews kan der særskilt gives tilladelse.

Anvendelse

Ved ønske om anvendelse af de officielle portrætter rettes henvendelse til kom@kongehuset.dk.

Se de aktuelle officielle portrætter her.

Ved anmodning om anvendelse af tidligere officielle portrætter af den kongelige familie rettes ligeledes henvendelse til kom@kongehuset.dk.