Pressemeddelelse: Hendes Majestæt Dronningen aflyser fødselsdagsfejring

Hendes Majestæt Dronningen er her til aften vendt hjem fra sin årlige vinterferie i Norge. I lyset af udbredelsen af COVID-19 og følgerne heraf for samfundet, har Dronningen besluttet, at alle Kongehusets planlagte aktiviteter og begivenheder i forbindelse med den kommende 80-års fødselsdag i april aflyses. Den kongelige families deltagelse i øvrige officielle programpunkter i de kommende uger aflyses ligeledes.

Om den aktuelle krise udtrykker Dronningen:

”Danmark og verdenssamfundet står netop nu i en meget vanskelig situation. Vi har alle et særligt ansvar for at tage hensyn til hinanden og sammen bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de meget store udfordringer, som landet står overfor. Jeg appellerer derfor til, at vi alle følger regeringens og myndighedernes anvisninger og passer på hinanden.

Jeg vil gerne rette en dybtfølt tak til det danske sundhedspersonale og de myndigheder, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, som udviser stor handlekraft og omsorg for den danske befolkning, så vi sammen kan komme igennem denne vanskelige tid.”

Ved hjemkomsten til Danmark har Dronningen som planlagt taget residens på Fredensborg Slot, hvor Dronningen vil opholde sig indtil videre. 


Michael Ehrenreich
Hofmarskal