Pressemeddelelse: Kongehusets nye ceremonimester

Hendes Majestæt Dronningen har med virkning fra 1. juli 2021 udnævnt adjudantstabschef, oberst, kammerherre Lasse Harkjær, til ceremonimester i Kongehuset. Lasse Harkjær overtager stillingen efter Kim Kristensen, der tiltrådte som hofmarskal 1. april.

Lasse Harkjær indledte sin karriere i Forsvaret for 44 år siden ved Bornholms Værn og derefter i Den Kongelige Livgarde. Siden da har Lasse Harkjær ad flere omgange gjort tjeneste i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, ligesom han var den første danske chef for ISAF-missionen i Afghanistan. I 2005 blev Lasse Harkjær chef for Den Kongelige Livgarde, indtil han i 2013 overtog stillingen som chef for Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab, der er Kongehusets officielle bindeled til Forsvaret.


Lene Balleby
Kommunikationschef