Pressemeddelelse: Program for officielt besøg i Slesvig-Holsten og besøg hos det danske mindretal

Der venter H.M. Dronningen et omfattende og varieret program, når Majestæten aflægger officielt besøg i delstaten Slesvig-Holsten og besøger det danske mindretal den 3.-6. september 2019.

Når Dronningen ankommer med Kongeskibet Dannebrog til Flensborg Havn, tirsdag den 3. september, venter der Majestæten fire dage med et afvekslende og tætpakket program. Dronningen kommer vidt omkring i landsdelen og vil blive modtaget officielt i Kiel, hvor Majestæten besøger både Landdagen og delstatsregeringen. Ligeledes vil det danske mindretal og et righoldigt udsnit af dets mange institutioner og foreninger modtage besøg af Hendes Majestæt. 

Besøget skal ses som optakt til den officielle markering af 100-året for fastlæggelsen af den dansk-tyske statsgrænse i 2020. Grænsen blev fastlagt på baggrund af principperne om folkenes selvbestemmelsesret efter folkeafstemninger i 1920. I dag fremstår det dansk-tyske grænseland som et forbillede for samarbejde og fredelig sameksistens, ligesom den dansk-tyske mindretalsmodel har vundet international anerkendelse. Den dansk-tyske grænse er Danmarks eneste landegrænse, og det nordlige Tyskland er vores væsentligste samhandelspartner - og Tyskland samlet set vores største eksportmarked. 

I forbindelse med grænsedragningen i 1920 opstod det danske mindretal. Det var den befolkningsgruppe, som følte sig danske og gerne havde set en sydligere grænsedragning. Mindretallet omfatter i dag omkring 50.000 personer, som er dansksindede og i høj grad lever en dansk hverdag i det tyske samfund.  

Dronningen vil besøge det Danske Alderdomshjem, det Kongelige Danske Generalkonsulat i Flensborg, Duborg-Skolen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V., Kobbermølle Industrimuseum, Helligåndskirken og Flensborghus. I programmet indgår også en festaften, hvor mindretallet er værter på A.P. Møller Skolen i Slesvig. Endvidere bliver der tid til at besøge de historiske steder Danevirke, Gottorp Slot og Vikingemuseet Hedeby. Hendes Majestæt vil komme vidt omkring i landsdelen og vil således også besøge to af mindretallets institutioner i Frederiksstad; Mennonitterkirken og Paludanushuset, ligesom det frisiske mindretal vil få besøg på Risum Danske Skole. Under Dronningens besøg i Sydslesvig bliver der også lejlighed til at besøge danske erhvervsinteresser repræsenteret ved henholdsvis Danfoss’ og Jysk’s tyske hovedsæde. Ud over den officielle modtagelse i Kiel og på Flensborg Rådhus, bliver der lejlighed til at aflægge visit på Universitätsklinikum Schleswig-Holstein og Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Ved Kongeskibet Dannebrogs ankomst vil der være en modtagelse på havnen i Flensborg og skibet vil desuden danne rammen om en reception og middag for særligt indbudte.