Pressemeddelelse: Salutering

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er afgået ved døden tirsdag den 13. februar 2018.

Der gennemføres en sørgesalut i morgen kl. 8.00. Sørgesalutten gennemføres fra Batteriet Sixtus på Holmen i København og fra kanonerne på Kronborg Slot i Helsingør. Det er Søværnets Militærpolitivagt på Holmen, der skyder med kanonerne på Batteriet Sixtus, og soldater fra Artilleriafdelingen i Oksbøl, der skyder med kanonerne på Kronborg Slot.

Salutten består af tre gange 27 skud, der affyres med 30 sekunders mellemrum (ca. 40 min.). Historisk set er der ved dansk krigsførelse blevet affyret ”dansk løsen” på tre skud for at indikere de danske enheders placering. Sørgesalutten har rod i ”dansk løsen”, og der er derfor tradition for, at den kan deles med tre.Lene Balleby
Kommunikationschef