Pressemeddelelse: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen udpeget som forhandlingsleder

Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har i dag den 6. juni 2019 fra kl. 14.00 på Amalienborg modtaget repræsentanter for de politiske partier, der er repræsenteret i det nye Folketing.

Repræsentanter for Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der tilsammen råder over 91 mandater, har tilrådet, at det overlades Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen at lede forhandlingerne om dannelsen af en regering.

Socialdemokratiet har tilkendegivet, at partiet peger på Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen som leder af en socialdemokratisk mindretalsregering.

Radikale Venstre har tilkendegivet, at partiet peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger med henblik på at lede forhandlingerne om en stabil ny regering, der som forudsætning for sin dannelse har forpligtet sig til at sætte en ny retning for Danmark. En retning, hvor der skabes et ansvarligt økonomisk grundlag for investeringer i børns opvækst og uddannelse, i en grøn omstilling, der lever op til Paris-målene, og bekæmpelse af fattigdom. Og en retning, som forbedrer integrationen, værner om alle borgeres rettigheder og styrker Danmarks rolle i Europa og verden.

Socialistisk Folkeparti har tilkendegivet, at partiet kan støtte Mette Frederiksen som ny statsminister med den betingelse, at hun danner en regering bestående af flere partier fra rød-grøn blok (S, R, SF, Ø og Å).

Enhedslisten har tilkendegivet, at partiet ikke vil modsætte sig dannelsen af en socialdemokratisk ledet regering, der baserer sig på partierne til venstre i folketingssalen under forudsætning af, at en forhandling om en ny regerings politiske kurs munder ud i et for Enhedslisten acceptabelt resultat.

Repræsentanter for Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, der tilsammen råder over 75 mandater, har tilrådet, at det overlades Venstres formand Lars Løkke Rasmussen at lede forhandlingerne om dannelse af en regering.

Det Konservative Folkeparti har tilkendegivet, at partiet peger på Venstres formand Lars Løkke Rasmussen som forhandlingsleder med henblik på at danne en borgerlig regering, hvori Det Konservative Folkeparti indgår.

Repræsentanter for Alternativet, der råder over 5 mandater, har tilrådet, at det overlades Alternativets politiske leder Uffe Elbæk at lede forhandlingerne om dannelsen af en regering. Partiet anerkender samtidig, at der er et stort flertal i befolkningen, som ønsker Mette Frederiksen som forhandlingsleder. Alternativet vil ikke modsætte sig Mette Frederiksens forsøg på at danne regering under forudsætning af, at denne fører en ansvarlig politik baseret på en grøn, en social og en økonomisk bundlinje.

Repræsentanter for Nye Borgerlige, der råder over 4 mandater, har tilrådet, at det overlades Nye Borgerliges formand Pernille Vermund at lede forhandlingerne om dannelsen af en regering bestående af de partier, der ønsker at løse udlændingepolitikken fra bunden og føre Danmark i en borgerlig retning.

Hendes Majestæt Dronningen har herefter modtaget den fungerende statsminister, der på baggrund af de faldne udtalelser, har draget den konklusion, at partier, der repræsenterer et flertal i Folketinget, har anbefalet, at Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen udpeges til at lede forhandlingerne om dannelsen af en regering. Den fungerende statsminister har med henvisning hertil tilrådet Dronningen at overdrage Socialdemokratiets formand at lede sådanne forhandlinger.

I overensstemmelse hermed har Dronningen anmodet Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen om at lede forhandlinger med henblik på dannelse af en regering.

Henning Fode
Kabinetssekretær