Pressemeddelelse: Ændringer i de kongelige protektioner

Den kongelige familie varetager protektioner for en lang række organisationer og foreninger, der spænder over en bred vifte af områder som uddannelse, erhverv, kultur, sport, bæredygtighed og sociale formål.

I forbindelse med tronskiftet den 14. januar meddelte Kongehuset, at samtlige af H.M. Kongens, H.M. Dronningens og H.M. Dronning Margrethes protektioner ophørte. Den kongelige familie har nu taget stilling til, hvilke af protektionerne der vil blive videreført samt til fordelingen af disse protektioner. Der er desuden truffet beslutning om et antal nye protektioner. 

Tronskiftet er samtidig benyttet som anledning til at tage stilling til de protektioner, som hidtil har været varetaget af H.K.H. Prins Joachim, H.K.H. Prinsesse Marie og H.K.H. Prinsesse Benedikte. Der er således foretaget en vurdering af samtlige kongelige protektioner, som indtil tronskiftet har udgjort 258 i alt. 

Antallet af protektioner udgør herefter 140 i alt for medlemmerne af den kongelige familie. Udvælgelsen af de kongelige protektioner har taget udgangspunkt i historiske forhold samt i de kongeliges særlige fokusområder og interesser. Antallet af protektioner er afstemt ud fra et hensyn til de kongeliges øvrige opgaver således, at de kongelige har mulighed for at kunne engagere sig i de valgte protektioner.

Gennem århundreder har Kongehusets protektioner støttet almennyttige organisationers vigtige arbejde i Danmark, i Rigsfællesskabet og i udlandet. Det er en tradition, som vi er stolte af at fortsætte, og som vi som samlet familie kommer til at sætte vores præg på. 

Vi ønsker med de kongelige protektioner at støtte indsatser, som fremmer dansk kultur, videnskab og virkelyst, som værner om vores natur, som udgør en stemme for de udsatte og sårbare i vores samfund, og som binder os sammen i små og store fællesskaber,” udtaler Kongeparret.

Fremover vil kongelige protektioner være tidsbegrænsede og gældende i fem år, hvorefter den pågældende organisation eller forening kan søge om forlængelse. Tidsbegrænsningen betyder, at der løbende bliver mulighed for, at de kongelige kan påtage sig nye protektioner i takt med, at samfundet udvikler sig. 

Listen over protektioner er udtryk for en række fokusområder, men den udgør langtfra en udtømmende oversigt over den kongelige families engagement og interesseområder. 

Majoriteten af den kongelige families 4-500 årlige officielle programpunkter udgøres af besøg hos institutioner, organisationer, virksomheder og myndigheder, der ikke er en del af protektionsporteføljen. Det betyder også, at de 116 protektioner, der ikke videreføres, på linje med andre organisationer og foreninger, fortsat kan komme i betragtning til kongelig deltagelse i relevante arrangementer og aktiviteter.

Nedenfor følger information om nye og videreførte protektioner.

H.M. Kongen
Kongen bliver protektor for Nordatlantisk Hus i Odense og Kolturplanen på Færøerne, som begge har til formål at fremme kendskabet til Rigsfællesskabets kultur og natur, samt for Dansk Arkitekturcenter, The Brain Prize og Léonie Sonnings Musikpris, som på hver deres måde sætter fokus på dansk design, videnskab og kultur i international sammenhæng. Kongen udvider sit engagement inden for den grønne dagsorden som protektor for The Copenhagen Climate Ministerial.  

Herudover overtager Kongen 14 protektioner fra Dronning Margrethe, hvoraf en række af organisationerne har en historisk tilknytning til Kongehuset. Det drejer sig blandt andet om American-Scandinavian Foundation, Bibelselskabet, Dansk Idrætsforbund, Det Grønlandske Hus, Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Foreningen Norden og Foreningen til lærlinges uddannelse. 

Kongen beholder herudover otte af sine tidligere protektioner, herunder Københavns Drengekor, State of Green og Røde Kors. 

H.M. Dronningen
Dronningen påtager sig nye protektioner for organisationerne Danske Hospitalsklovne og WeShelter (Fonden Missionen blandt Hjemløse), som har fokus på særligt udsatte og sårbare grupper i samfundet, og for Danmarks Frie Forskningsfond, der har til formål at udvikle og styrke kvaliteten af dansk forskning. Dronningen fortsætter desuden sit engagement inden for naturbevarelse som protektor for Den Danske Naturfond og UNEP (FN’s Miljøorganisation) Protektor for Biodiversitet. 

Fra Dronning Margrethe overtager Dronningen protektionerne for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Kræftens Bekæmpelse samt for Diakonissestiftelsen, som blev stiftet i 1863 af Dronning Louise.

Dronningen viderefører desuden 16 af sine tidligere protektioner, herunder Psykiatrifonden, FN’s Befolkningsfond (UNFPA) og WWF Verdensnaturfonden.  

H.M. Dronning Margrethe
Dronning Margrethe beholder 20 af de 81 protektioner, som Majestæten varetog frem til tronskiftet. De fortsatte protektioner er primært organisationer og institutioner inden for kunstens, historiens og arkæologiens verden. 

H.K.H. Prins Joachim
Prins Joachim viderefører 25 af sine nuværende protektioner. Prinsen har gennem en lang årrække haft særlig fokus på kulturarv, Sønderjylland og Forsvaret, hvor sidstnævnte ligger i naturlig forlængelse af Hans Kongelige Højheds militære uddannelse og nuværende stilling som forsvarsindustriattaché ved den danske ambassade i Washington D.C. 

Blandt Prinsens videreførte protektioner er CARE Danmark, Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, Europa Nostra Danmark og Diabetesforeningen. 

H.K.H. Prinsesse Marie
Prinsesse Marie har takket ja til at blive protektor for Prins Henriks Skole og for organisationen Stop Spild af Mad. De to nye protektioner ligger i forlængelse af Prinsessens mangeårige engagement i dansk-franske kulturrelationer samt i madspildsdagsordenen. I forbindelse med sidstnævnte overtager Prinsessen desuden protektionen for Kokkelandsholdet fra Prins Joachim. 

Herudover vil Kongens protektion for Ordblindeforeningen samt Dronningens protektion for Hjernesagen overgå til Prinsessen, som i forvejen har fokus på personer, der lever med et skjult handicap, gennem protektionerne for Landsforeningen Autisme og Epilepsiforeningen. 

Prinsessen fortsætter desuden som protektor for 13 af sine nuværende protektioner. 

H.K.H. Prinsesse Benedikte
Prinsesse Benedikte fortsætter sit engagement i særligt ridesporten, spejderbevægelsen og parasportens verden som protektor for 25 af sine nuværende protektioner. Blandt Prinsessens videreførte protektioner er Det Danske Spejderkorps, Parasport Danmark og Dansk Ride Forbund.

 

Lene Balleby
Kommunikationschef