Pressemeddelelse: Forhandlingsleder udpeget

Hendes Majestæt Dronningen har i dag den 2. november 2022 fra kl. 14.00 på Amalienborg modtaget repræsentanter for de politiske partier, der er repræsenteret i det nye Folketing.

Repræsentanter for Socialdemokratiet, Moderaterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, der tilsammen råder over 103 mandater, har tilrådet, at det overlades fungerende statsminister Mette Frederiksen at lede forhandlingerne om dannelse af en regering.

Socialdemokratiet har tilkendegivet, at partiet peger på Mette Frederiksen til at lede forhandlinger om dannelse af en bred regering hen over midten.

Moderaterne har tilkendegivet, at partiet peger på Mette Frederiksen som forhandlingsleder med henblik på at afsøge muligheden for at danne en regering hen over Folketingets midte, herunder afklare hvem der skal lede en sådan regering.

Socialistisk Folkeparti har tilkendegivet, at partiet peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger og statsminister for en regering bestående af alle partier i det parlamentariske grundlag, som ønsker at stå på et fælles politisk grundlag, der styrker velfærden, fører en retfærdig økonomisk politik og sætter turbo på indsatsen for klima og natur.

Enhedslisten har tilkendegivet, at partiet peger på Mette Frederiksen som forhandlingsleder og ikke vil modsætte sig dannelsen af en socialdemokratisk ledet regering, der baserer sig på partierne til venstre i folketingssalen under forudsætning af, at en forhandling om en ny regerings politiske kurs munder ud i et for Enhedslisten acceptabelt resultat.

Radikale Venstre har tilkendegivet, at partiet peger på Mette Frederiksen som forhandlingsleder med henblik på dannelsen af en koalitionsregering over Folketingets midte, der vil samarbejde bredt i Folketinget. En sådan regering skal føre en ambitiøs klimapolitik og ansvarlig reformøkonomisk politik, der giver mulighed for investering i grøn omstilling og uddannelse og føre en udlændingepolitik baseret på sund fornuft.

Alternativet har tilkendegivet, at partiet peger på Mette Frederiksen som forhandlingsleder. Hvis forhandlingerne om en socialdemokratisk ledet regerings kommende politiske kurs resulterer i et resultat, som Alternativet kan acceptere, vil Alternativet ikke modsætte sig dannelsen af en socialdemokratisk ledet regering.

Repræsentanter for Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, der tilsammen råder over 58 mandater, har tilrådet, at det overlades Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen at lede forhandlingerne om dannelse af en regering.

Liberal Alliance har tilkendegivet, at partiet peger på Jakob Ellemann-Jensen som forhandlingsleder med det formål at danne en reformvillig regering med opbakning fra Folketingets flertal af ikke-socialistiske partier (Venstre, Moderaterne, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti).

Det Konservative Folkeparti har tilkendegivet, at partiet peger på Jakob Ellemann-Jensen som undersøgelsesleder med henblik på at afsøge muligheden for, at der i første omgang kan etableres et politisk grundlag for en reformvillig regering ud fra partierne Venstre, Moderaterne, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige samt Dansk Folkeparti.

Nye Borgerlige har tilkendegivet, at partiet peger på Jakob Ellemann-Jensen som kongelig undersøger med henblik på at lede forhandlinger om dannelsen af en borgerlig regering.

Repræsentanter for Danmarksdemokraterne, der råder over 14 mandater, har tilrådet, at Danmarksdemokraternes partiformand Inger Støjberg udpeges som kongelig undersøger med henvisning til partiets ønske om en borgerlig regering, der tager et opgør med centraliseringen, strammer udlændingepolitikken, afsætter de nødvendige midler til at finansiere velfærden i en tid med flere ældre, og som prioriterer at lette skatten på arbejde i bunden.

Hendes Majestæt Dronningen har herefter modtaget den fungerende statsminister, der på baggrund af partiernes tilkendegivelser har draget den konklusion, at partier, der repræsenterer et flertal i Folketinget, har anbefalet, at fungerende statsminister Mette Frederiksen udpeges til at lede forhandlingerne om dannelse af en bredt sammensat regering. Den fungerende statsminister har med henvisning hertil tilrådet Dronningen, at det overdrages hende at lede sådanne forhandlinger.

I overensstemmelse hermed har Dronningen anmodet fungerende statsminister Mette Frederiksen om at lede forhandlingerne om dannelse af en bredt sammensat regering.

 

Henning Fode
Kabinetssekretær