Pressemeddelelse: Hendes Majestæt Dronningen modtog statsministeren

Den 2. november 2022 kl. 11.00 modtog Hendes Majestæt Dronningen statsminister Mette Frederiksen.

Efter at have redegjort for valgresultatet og den parlamentariske situation, indgav statsministeren regeringens afskedsbegæring og tilrådede, at repræsentanter for de politiske partier, der har opnået valg til Folketinget, nu får lejlighed til at udtale sig om den forestående regeringsdannelse.

De politiske partiers repræsentanter er herefter blevet anmodet om at give møde på Amalienborg fra kl. 14.00.

 

Henning Fode
Kabinetssekretær