Pressemeddelelse: Kongehusets årsrapport 2021

I dag offentliggøres årsrapporten for Kongehusets virksomhed 2021.

Kongehuset var i det forgangne år fortsat påvirket af coronasituationen, hvilket betød, at en række planlagte arrangementer eller begivenheder måtte aflyses eller udskydes. Dette ændrer dog ikke ved, at 2021 også var et år, hvor mange begivenheder kunne gennemføres.

Hendes Majestæt Dronningen og den kongelige familie deltog sidste år således i mere end 400 programpunkter, herunder et statsbesøg til Tyskland, flere erhvervsfremstød, historiske markeringer i Sønderjylland og Grønland samt et glædeligt gensyn med Færøerne. I 2021 fejrede den kongelige familie også en familiebegivenhed, da Hans Kongelige Højhed Prins Christian efter et års udsættelse blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke.

Året bød også på en række nye tiltag i Kongehusets organisation. Kongehuset vedtog blandt andet en omfattende handlingsplan, som skal gøre Hoffet mere bæredygtigt, og som påvirker samtlige medarbejderes måde at arbejde på.  

Kongehusets årsrapport 2021 består – udover beretningen – af årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste og Deres Kongelige Højheder Kronprinsens og Kronprinsessens årpenge.

Regnskabet for Civillisten viste et overskud på cirka 1,7 millioner kroner. Årets resultat afspejler, at 2021 igen var et år med et lavere omkostningsniveau end normalt. Det positive regnskabsresultat skal ses i sammenhæng med, at Kongehuset benyttede det lavere omkostningsniveau til blandt andet at investere i yderligere modernisering og fremtidssikring af Kongehusets digitale infrastruktur.

Link til årsrapporten om Kongehusets virksomhed i 2021.

 

Lene Balleby
Kommunikationschef