Kunst i Frederik VIII's Palæ

I forbindelse med istandsættelsen af Kongeparrets residenspalæ Frederik VIII's Palæ på Amalienborg fra 2004-2010 udsmykkede ti danske kunstnere en række af palæets officielle lokaler.

De ti danske kunstnere, der har udsmykket Frederik VIII's Palæ, er Olafur Eliasson, Signe Guttormsen, Morten Schelde, John Kørner, Eske Kath, Kathrine Ærtebjerg, Kasper Bonnén, Tal R, Erik A. Frandsen og Jesper Christiansen.

Udsmykningen af Frederik VIII's Palæ fordeler sig genremæssigt mellem maleri, tegning, skulptur og installation. I samråd med Kongeparret skabte de ti kunstnere værker, der på forskellige måder blev integreret i palæets arkitektur. Ud over skabelsen af ny kunst til palæet omfattede projektet ligeledes et nyt haveanlæg samt restaurering og konservering af en række malerier, lysekroner og gobeliner, som havde tilknytning til palæet.

Formålet med udsmykningen er at tilføre palæet et nutidigt præg, når det danner rammen om mange af Kongeparrets officielle repræsentationsforpligtelser. Samtidig reflekterer udsmykningen såvel Kongeparrets engagement i dansk kulturliv som samtidskunstens diversitet og mangfoldige udtryk.

For at give interesserede mulighed for at bese resultatet af istandsættelsen, besluttede det daværende kronprinspar ved istandsættelsens afslutning i februar 2010 at åbne palæet for offentligheden i det følgende halve år, en mulighed som knap 500.000 besøgende benyttede sig af.

H.K.H. Kronprinsens arbejdsværelse med udsmykning af Tal R. Foto: Tariq Mikkel Khan, Polfoto ©
H.K.H. Kronprinsessens arbejdsværelse med udsmykning af Erik A. Frandsen. Foto: Tariq Mikkel Khan, Polfoto ©