H.K.H. Kronprinsens tale til konference ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Offentliggjort den 23. maj 2023.

Kære ledere

Det er efterhånden blevet en tradition, at alle der interesserer sig for god ledelse, mødes d. 23. maj. I år til afveksling på Frederiksberg. Næste år tilbage i Aarhus igen.

God ledelse er altafgørende i en tid, hvor samfundsudfordringerne intensiveres.

Der er krig i Europa. Det globale klima bider fra sig. Og der mangler medarbejdere på nogle af de allervigtigste områder. Tingene hænger sammen. Lokalt, nationalt og globalt.

Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Det er en proces mellem mennesker, med en fælles målsætning – fx at løse de vigtige samfundsudfordringer.

Forsvarets ledelse har bidraget til at finde løsninger på, hvordan vi kan støtte Ukraine. Det handler om at have blik for, hvordan vi kan bidrage med udstyr og træning.

Når danske soldater og instruktører lykkes med at uddanne ukrainske rekrutter i soldaterfærdigheder, handler det bl.a. om god ledelse. Netop fordi tæt koordination med de andre NATO-lande er så vigtig, bliver tværgående og grænsekrydsende ledelse essentiel på dette område.

Det gælder også for ledelse på klimaområdet. Det oplevede jeg i Delhi i februar, hvor ledelse på tværs af danske og indiske offentlige og private organisationer muliggjorde næste skridt i ”The Green Strategic Partnership”.

Det handler om ambitiøse mål i den globale indsats for at sikre en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Det kommer bestemt ikke af sig selv. Hverken globalt, nationalt eller lokalt.

Jeg ved, at landets kommuner og virksomheder arbejder meget seriøst med klimaudfordringen, og det handler også om ledelse.

Ledelse er dog ikke et vidundermiddel. Det klarer ikke øjeblikkeligt alle problemer. Men ledelse kan gøre en positiv forskel i mange sammenhænge.

Der findes ikke en opskrift på, hvordan man til alle tider og i alle typer organisationer skal bedrive ledelse. God ledelse afhænger af konteksten. Der er forskel på politistationen og børnehaven.

Værkføreren bruger andre ledelsesgreb end gymnasierektoren. Og skolelederen står over for andre problemer end kommunaldirektøren. Pointen er, at ledere kan lære af hinanden på tværs. Det er derfor, I er samlet her i dag.

Ledelse er et redskab til at løse lokale, nationale og globale problemer. Det handler både om dyb praksiserfaring og om systematisk forskning. Forbedringerne sker, når de to ting mødes.

Det handler om at skabe værdi for samfundet og for de mennesker, det består af.

Ledelse handler om både hverdag og fest. Om både faglig kvalitet på vuggestuens legeplads og stjernestunden på plejecenteret, men også hele landets sikkerhed.

At skabe værdi både for det store fællesskab og for det enkelte menneske.

Rigtig god konference!

(Det talte ord gælder)