H.K.H. Kronprinsessens tale ved grundstensnedlæggelsen til "Mary Elizabeths Hospital - Riget for børn, unge og gravide"

Offentliggjort den 30. maj 2022.

Hvor har jeg glædet mig til i dag.

Fordi vi i dag lægger grundstenen til et nyt banebrydende hospital.

Et hospital for børn, unge, gravide og deres familier. Hvor behandling, tryghed, trivsel og motivation går hånd-i-hånd.

Et hospital med ambition om at tilbyde behandling på højeste internationale niveau - på baggrund af forskning i verdensklasse og i kraft af højt specialiseret personale.

Et hospital, hvor der samarbejdes på tværs af fagligheder, på tværs af hele landet og sektorer.

Et hospital med mennesket i centrum, hvor livet skal leves – også når man er ramt af alvorlig sygdom.

Et hospital, hvor plads er skabt til patienters og familiers liv og behov – et sted, der skal være trygt og hjemligt. For alle patienter har også et liv udenfor, som der skal være øje for under indlæggelse eller behandling.

Og dette sted, dette hospital, kommer til at bære mit navn: Mary Elizabeths Hospital – riget for børn, unge og gravide - det er jeg meget beæret over og glad for.

Med grundstensnedlæggelsen i dag er vi et skridt tættere på, at en smuk vision bliver til virkelighed.

Der er lagt meget arbejde i at nå til dagen i dag. Og der er stadig lang vej endnu, men i dag er en milepæl.

Det glæder mig, at hospitalet er blevet udviklet i tæt samarbejde med en lang række berørte parter. Patienter, familier, personale og fageksperter har fra projektets start været med til at definere og skabe en integreret, innovativ, gennemtænkt og omsorgsfuld løsning.

Det siges, at helbred er fundamentet for at kunne gøre det, vi elsker i livet.

Det er nu engang rigtigt.

Men vores helbred kan komme til at svigte os, og derfor skal der være plads til at leve et liv på hospitalet. Man skal kunne leve et hverdagsliv samtidig med, at man er i behandling.

Og da er det ikke nok at se patienten som enkeltperson. Hele familien er påvirket, når et familiemedlem bliver alvorligt syg.

Jeg glædes over, at Mary Elizabeths Hospital bliver indrettet, så det kan tilgodese familiens og den enkelte patients behov bedst muligt. Familier kan være samlet her, og der vil være områder indrettet til hverdagsliv og leg.

Og den legende tilgang er vigtig for trivsel og motivation. Hospitalet bliver med sin legende tilgang det allerførste af sin slags. Mit ønske er, at det bliver til inspiration og glæde, også for andre.

Også de fysiske rammer vil vise, hvor og hvordan man kan leve et liv sammen og holde fast i sig selv, selvom man er på hospitalet.

Og der har været gjort mange og store tanker for at skabe sammenhænge mellem leg, livskvalitet og behandling før, under og efter opholdet på hospitalet, til gavn for patienter og deres familier samt personale.

Jeg har efterhånden besøgt Rigshospitalets forskellige afdelinger flere gange. Og noget, der er blevet en meget værdsat tradition for mig, er mit besøg i Kræftværket op til jul.

Kræftværket drives af dedikeret personale sammen med de unge, og har siden 2015 været et fællesrum og fristed, hvor unge kræftpatienter kan være sammen på en uformel og hyggelig måde.

Det er både stærkt og rørende at opleve, hvordan sammenhold og venskaber bliver knyttet på tværs af alder, diagnoser og afsnitsnumre, fordi der er skabt en ramme om det.

Det står lysende klart for alle, hvor vigtigt det er, at der er pauser fra ens sygdomsforløb, hvor man bare er ‘Sara’ eller ‘Adam’, og ikke ens sygdom:

- Hvor man kan tale frit om sine bekymringer og frygt, uden at være bange for at gøre sin familie ked af det;

- Hvor man mødes med andre, som simpelthen forstår hvordan man har det, fordi de er eller har været der;

- og hvor man kan grine ad og lave sjov med sygdommen, som ellers ville være meget ukorrekt, hvis der var andre, der gjorde det.

Jeg sætter stor pris på vores samtaler, de indsigter de deler med mig, og at de minder mig om, hvad er vigtigt i livet.

Jeg forestiller mig, at det er sådan et fristed, en ramme, Mary Elisabeths Hospital også skal være.

Det er mig derfor en særlig fornøjelse i dag at se mange af jer både frivillige ildsjæle og ansatte, der allerede i dag er med til at skabe en bro mellem hverdagslivet og hospitalslivet – og som skal indtage og udnytte de nye rammer i Mary Elizabeths Hospital.

Jeg glæder mig til at følge med i tilblivelsen og udviklingen af hospitalets nye rammer for børn, unge og gravide.

Talen her vil blive lagt i tidskapslen under Mary Elizabeths Hospital. Og hvem ved - måske vil den en dag blive fundet og læst af en af fremtidens borgere.

Jeg håber, at man da vil nikke genkendende til vores ønsker og forhåbninger til det nye hospital: Et banebrydende sted, der samtidig er trygt og hjemligt. Et rummeligt hospital, hvor livet skal leves.

Tak for ordet.

 

(Det talte ord gælder)