H.K.H. Prinsesse Maries tale ved besøg hos Beredskabsstyrelsens hovedkvarter den 13. september 2022

Offentliggjort den 13. september 2022.

Kære alle

Dette er mit første besøg hos jer i Beredskabsstyrelsen efter en lang periode, hvor COVID-19 pandemien har tvunget os til at indfinde os i en ny hverdag, hver for sig. Jeg er derfor meget glad for at være tilbage.

Jeg har i dag fået indsigt i de mange opgaver, nationalt som internationalt, som fylder jeres hverdag, ikke mindst jeres mange opgaver i forbindelse indsatsen i Ukraine. Siden den 24. februar 2022 har I gennemført mange forskelligartede humanitære indsatser i Ukraine – indledningsvist som nogle af de første, i det europæiske samarbejde, som leverede bidrag. Jeg kan forstå, at I indtil videre har bidraget til transport af mere end 4.800 tons nødhjælp til en værdi af mere end 230 millioner kroner.

Det kan I godt være meget stolte af.

Og det er ikke kun jeres internationale indsatser i Ukraine, Georgien og Moldova, som I kan være stolte af. I kan i høj grad også være stolte af jeres nationale bidrag blandt andet under stormen ”Malik” i januar og støtten til Fødevarestyrelsens opgaver i forbindelse med fugleinfluenza.

Hertil kommer også jeres store arbejde med blandt andet rådgivning og vejledning til øvrige myndigheder, styrelser og private virksomheder. Et område, som også ligger mig nært i forbindelse med min tid som projektmedarbejder i Beredskabsstyrelsen.

Uanset hvor i Beredskabsstyrelsen I arbejder, og uanset hvilke opgaver I løser, så har COVID-19 pandemien og behovet for hjælp til Ukraine haft stor indflydelse på jeres hverdag.

Det har krævet, at I har omstillet jer og har skullet justere jeres opgaver væsentligt, da verden i dag er markant anerledes end for blot få år tilbage.

Et effektivt beredskab kræver, at alle bidrager, og at vi trækker på alle kræfter. En stor tak for jeres store professionalisme og engagement, tak til jer alle, både ansatte, frivillige og værnepligtige.

 

(Det talte ord gælder)