H.K.H. Kronprinsens åbningstale ved erhvervsfremstødet ”Liveable Scandinavia” den 29. maj 2017

Offentliggjort den 29. maj 2017

D.K.H. Kronprinsesseparret, ministre, ærede gæster, mine damer og herrer:

Velkommen til den officielle åbning af erhvervsfremstødet ”Liveable Scandinavia”.

Jeg vil begynde med at udtrykke Kronprinsessens og min medfølelse med dem, der har været berørt af terrorhandlingen i Stockholm den 7. april. Vi har beundret, hvordan den svenske befolkning har vist sammenhold og ukuelighed.

Det er første gang, Kronprinsessen og jeg står i spidsen for et officielt erhvervsbesøg til Sverige. Det er derfor en særlig dag for os – en dag, vi har set frem til. Men det er ikke vores debut i Sverige. Min familie har som mange andre danske familier nære slægtsbånd til Sverige, og vi kommer her ofte og gerne. 

Kronprinsessen og jeg er stolte over at stå i spidsen for en stærk erhvervsdelegation med over 60 danske virksomheder, der hver især repræsenterer innovative og bæredygtige løsninger inden for byudvikling, sundhed og pleje, turisme, design og fødevarer. Mange af virksomhederne er førende i verden på deres felt, og jeg håber, at vores svenske partnere vil tage godt imod dem. 

I omverdenen betragtes vores del af verden ofte blot som Skandinavien, og der skelnes ikke mellem de enkelte lande i regionen. Alle kender historien om amerikaneren, der tror, at Stockholm er hovedstaden i Danmark. Eller omvendt. Det har sine grunde: Der er meget mere, som forener de skandinaviske lande, end der skiller dem. Skandinavien står for noget særligt. For livskvalitet og grundværdier, som gør vores lande ”liveable”. Med dagens startskud på Liveable Scandinavia ønsker vi at signalere, at Danmark og Sverige har noget særligt sammen, som vi skal værne om og udvikle i fællesskab. 

Liveable Scandinavia er et møde mellem svensk og dansk erhvervsliv, som vi håber, vil blive en vedvarende platform for et fortsat stærkt samspil, der vil gavne begge lande både erhvervsmæssigt, økonomisk, politisk og kulturelt i fremtiden. 

Og grundlaget er til stede: Sverige og Danmark er to lande, hvis økonomier er dybt forankrede i hinanden, hvis historie og kultur ikke lader sig skille, og hvis venskab er uforgængeligt. 

Sverige og Danmark er små i en global sammenhæng, men sammen har vi på trods af dette skabt en af de rigeste, mest bæredygtige og uden tvivl dejligste regioner i verden.

Et ”Liveable Scandinavia” er ikke kommet af sig selv. Vi har forstået at samarbejde, at have respekt for hinanden, og vi – som formentlig har verdensrekorden i indbyrdes krige – har formået at opbygge en stærk tillid til hinanden. 

Når udfordringerne har vist sig, har vi ofte kigget over Sundet for at se, hvad de gjorde på den anden side – både Danmark og Sverige har været villige til at lære af hinanden. Hvordan håndterer vi fremtidens store spørgsmål, hvad end det måtte handle om sundhed, fremtidens bæredygtige byer eller økologi? 

Med de kommende dages erhvervsfremstød ønsker vi at skabe et endnu mere ”Livable Scandinavia”, at styrke vores fælles nysgerrighed, at inspirere hinanden og frem for alt at arbejde konkret sammen om fremtidens løsninger. Derfor er Kronprinsessen og jeg her i de kommende dage. 

Jeg vil særligt takke H.K.H. Kronprinsesse Victoria og H.K.H. Prins Daniel for Deres interesse i besøget og for Deres tilstedeværelse her i dag. Også en stor tak til den svenske regering og Stockholm by for den store gæstfrihed og det store engagement, som er helt afgørende for at gøre ”Livable Scandinavia” til en succes.

Sammen vil vi i dag og i morgen fokusere på økologi, design, sundhed og pleje, bæredygtige byer og meget mere.

Endnu en gang velkommen.