H.K.H. Kronprinsessens tale til Børn, Unge & Sorgs 20-års jubilæumskonference den 12. november 2020