H.K.H. Kronprinsessens tale ved åbning af Fair Festival den 19. marts 2021

Offentliggjort den 19. marts 2021

Godeftermiddag

Tak for invitationen – vi havde nok alle sammen håbet, at vi kunne have været flere mennesker samlet til Fair Festival. Men jeg håber alligevel, at rigtig mange stadig vil mødes, på alle de måder der nu er mulige, for at tale om bæredygtighed, og om hvordan vi sikrer en bæredygtig fremtid.

Der er mange måder at forklare på, hvad bæredygtighed egentlig er. En af de forklaringer, jeg har hørt er, at ”bæredygtighed handler om, hvordan vi kan passe på kloden, så den ikke tager skade af vores måde at leve på.”

Eller som Brundtland-rapporten så tidligt som i 1987 formulerede det: ”Hvordan man opfylder de nuværende generationers behov - uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Men hvordan sikrer vi så det? Det kræver i hvert fald, at verden arbejder sammen på tværs af de menneskeskabte grænser, som klimaforandringer og andre påvirkninger af kloden ikke tager hensyn til.

Det mest tydelige eksempel af det er nok, da verden i 2015 blev enig om de 17 verdensmål. En fælles plan for, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling i verden.

Verdensmålene lægger op til, at de udfordringer, verden står overfor, skal løses fra flere vinkler …. samtidig og sammen. Verdensmålene skal skabe social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.  De handler om vores fælles fremtid.

Det handler om den måde, vi producerer, markedsfører og forbruger på. Vi skal finde de kreative løsninger og udnytte teknologiske muligheder og stræbe efter at integrere bæredygtighed i kernen af alle beslutninger og handlinger.

Afgørende er også, hvordan vi vælger, som individ og som en del af et lokalt og globalt samfund, at leve vores liv på.

At sikre en mere bæredygtig verden er med andre ord et fælles ansvar for regeringer, industrien, privatsektor, civilsamfund og organisationer. Det er nemt som individ at føle sig magtesløse over for noget så stort og komplekst som for eksempel klimaforandringerne – men vi kan – både du og jeg - være med til at gøre en forskel gennem vores personlige valg og handlinger.

Vi må blive klogere, grønnere, mere cirkulære, mere innovative og visionære i vores tænkning, vores tilgang, vores samarbejde og i vores løsninger.

Og det er netop det, Fair Festival skal bidrage med.

For når vi om lidt åbner Fair Festival, får vi ikke bare et blik ind i en bedre fælles fremtid. Vi får også en demonstration af det, vi allerede kan.

For Fair Festival er fyldt med nytænkende ideer, produkter og løsninger, der viser vejen til en bæredygtig fremtid.

Med disse ord erklærer jeg Fair Festival 2021 åben.