H.K.H. Kronprinsessens tale ved DI Topmøde den 29. september 2020

Offentliggjort den 29. september 2020

’Danmark tilbage til fremtiden’ – det er ikke reference til en film fra firserne. Det er temaet for Dansk Industris topmøde.

Man kan reflektere meget over fremtiden, og det er der også mange, der gør ... Et meget sigende citat, som også passer godt til dagens tema, er fra Albert Einstein. Han sagde: ’Det eneste, man ved om fremtiden, er, at der bliver stadig mindre af den’. Og det har han jo ret i.

Og man kan sige, at fremtiden ikke altid er, som vi havde regnet med. Da vi var samlet – mange flere mennesker i øvrigt – til DIs topmøde sidste år, havde vi f.eks. forestillet os at være et andet sted, end hvor vi står i dag. 

Men uanset det, så har man i hvert fald også lov til at ønske sig noget af fremtiden...

Gennem de seneste måneder har vi set, hvordan Covid-19 har lukket ned for samfund – over hele verden. Fra den ene dag til den anden. Det har desværre rullet udviklingen tilbage på en række vigtige områder i verden. Og det har haft enorme omkostninger for mennesker, for virksomheder, for økonomi og for udvikling.

Men det har også vist os, at det faktisk er muligt at ændre fastgroede vaner - fra den ene dag til den anden.

Det skal vi lære noget af. Hvis vi bedre kan forstå, hvordan vi kan motivere mennesker til at ændre adfærd, kan vi bedre håndtere udfordringer og pressede situationer. 

Under Covid-19 har mange danske virksomheder påtaget sig et ansvar i og for samfundet. Og det gør de stadig.

Vi har f.eks. set, hvordan virksomheder, da vi løb tør for værnemidler, omlagde deres produktion og dermed sørgede for, at de, der var nødt til at gå på arbejde, kunne gøre det uden at risikere deres eget og andres helbred.

Det skulle de danske virksomheder levere under meget anderledes og meget vanskelige forhold.

Den vilje til at tage ansvar skal vi tage med os videre og lade os inspirere af. Også når vi forhåbentlig snart kan begynde, for alvor, at vende tilbage til det liv, vi kender … og savner.

Men det er faktisk ikke en helt nyfunden handlekraft eller helt nyt ansvar. Gennem de seneste år har jeg med egne øjne set, hvordan danske virksomheder har kastet sig ind i kampen for bæredygtig udvikling. Ikke kun fordi, at det er det rigtige at gøre, men fordi, de ser fremtidige muligheder for produktudvikling, innovation og nye markeder … ja, for vækst.

Virksomhederne har nøglen til mange af de udfordringer, vi står overfor.

På rejser, på virksomhedsbesøg og til konferencer og møder har jeg oplevet, hvordan danske virksomheder i den grad har påtaget sig et ansvar på en lang række områder. Om det handler om socialt ansvar, om rent vand, om grøn omstilling, om klima, om ligestilling eller om sundhed både i Danmark og ude omkring i verden.

Jeg har set hvordan danske virksomheder har brugt deres ressourcer og talent til at udvikle innovative og kreative løsninger, der også betaler sig på bundlinjen. Og i dag er bæredygtighed en del af flere og flere virksomheders forretningsmodel.

Det gør mig stolt at mærke de danske virksomheders tilgang, som synes at være: ’Dette er ikke et ansvar, vi kan vælge at tage – det er et, vi simpelthen har’. Også her er Danmark et foregangsland.

Så … hvis jeg skulle ønske mig noget af fremtiden, så er det at se danske virksomheder fortsætte med at være ambitiøse, innovative og ansvarsbevidste.

Og at det sker i samarbejde. I Danmark, har vi tradition for at rykke sammen i modgang og samarbejde på tværs af sektorer, institutioner og brancher. Og samarbejde og partnerskaber tror jeg personligt er altafgørende for, at vi kan lykkes i vores bestræbelser på en bedre fremtid.

Jeg taler ikke om samarbejde, som vi har været vant til at se. Og heller ikke i den skala vi er vant til at se. Men samarbejder, der overrasker, og som er større og mere opfindsomme, end vi nogensinde har set før.  Nogle gange kan det meste utænkelige vise resultater, vi aldrig kunne have forestillet os.

Ja … Der er mange danske virksomheder, som fortjener anerkendelse, men der er kun EN virksomhed der kan få DI Prisen…

DI Prisen går i år til en virksomhed, der har taget et initiativ, der netop både bidrager til grøn omstilling af samfundet samtidig med, at det øger virksomhedens konkurrencekraft. De to afgørende parametre for at komme styrket ud af en krise.

Vinderen blev nomineret af Ekspertkomiteen for deres nytænkende forretningsmodel og det globale perspektiv i deres arbejde. Fordi de tænker hele værdikæden ind i det daglige arbejde og prioriterer at fastholde arbejdspladser i lokalområdet. Desuden har de formået at vokse i et marked præget af hård konkurrence.

Vinderen af DI Prisen 2020 er: Troldtekt.