H.K.H. Prinsesse Maries tale ved lanceringen af den danske UNESCO-nationalkommissions strategi for 2019-2022 den 24. januar 2019

Offentliggjort den 24. januar 2019

Kære undervisningsminister, kære formand for den danske UNESCO-nationalkommission, kære medlemmer af nationalkommissionen, kære deltagere

Det er mig en stor glæde og fornøjelse af kunne deltage i lanceringen af den nye strategi for det danske UNESCO-arbejde.

Tillykke til os. Tillykke til os med at vi nu står med en færdig strategisk ramme for det danske UNESCO-arbejde de næste 4 år.

Arbejdet blev igangsat, da mange af os var samlet ikke langt herfra på Blox i maj sidste år.

Den færdige strategi, som ligger foran os, er kommet til verden på baggrund af en stor indsats fra mange forskellige fagområder og fra mange steder i landet.  

Det er lige i UNESCO’s ånd og det vil jeg gerne sige tak for.

FN’s 17 verdensmål spiller en central rolle i strategien og verdensmålene ikke kun er vigtige for os i UNESCO, men også for flere og flere organisationer og virksomheder, som har taget den til sig.

Verdensmålene er vor tids vigtigste samtale, og det glæder mig, at vi i det danske UNESCO-arbejde kan være med til at bære dette videre til en endnu større kreds.

UNESCO er det FN organ, der er ansvarlig for verdensmål 4 om god uddannelse til alle. Og det er vi stolte over og glade for.  Alle har ret til uddannelse!

UNESCO’s arbejde med verdensarv er kendt i hele Danmark – og det er vigtigt.

Færre kender til Geoparken i Odsherred og Biosfæreområdet på Møn. Eller til koncepter som UNESCO lærende og kreative byer. Det er en skam… For når en kommune engagerer sig i de muligheder og det ”brand” UNESCO kan tilbyde, vil man opleve et stigende lokalt engagement og stolthed. 

Vi skal i vores arbejde styrke kendskabet til de mange muligheder og potentialer, der findes i UNESCO.

Der findes utallige ressourcer i det danske UNESCO-landskab. Udfordringen i de næste 4 år er at forbinde dem på nye måder. Vi skal stræbe efter at se nye synergieffekter og arbejde på tværs af sektorer og organisationer.

Vi skal hjælpe hinanden med at styrke kendskabet til de mange redskaber, som UNESCO tilbyder medlemslandene. UNESCO’s programmer og netværk er et tilbud til alle for at engagere sig i vores fælles fremtid.

Men det kan være svært at gøre alene. Derfor lægges der i strategien op til, at afsøge nye muligheder for at arbejde på tværs og til at indgå nye partnerskaber.

Vi har i Danmark set en voksende interesse for UNESCO de seneste år i form af et styrket engagement på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

Strategien peger på 5 indsatser, der kan løfte UNESCOs arbejde i Danmark

Udover Partnerskaber for fremtiden, drejer det sig om god uddannelse og globalt medborgskab, ytringsfrihed i presse, kunst og videnskab samt verdensarv og lokaludvikling og ikke mindst ligestilling og inklusion. Indsatserne går på tværs af alle UNESCO’s mandatområder. Det er ambitiøst og det er flot.

Vores børn skal arve kloden efter os.

Derfor er jeg meget glad for at læse, at den danske UNESCO nationalkommission ønsker at fremme en tilgang, der anerkender unge som aktører, der kan skabe forandring og bæredygtig udvikling. De unges engagement kan vi ikke undvære!

Senere i dag skal der arbejdes med at knytte konkrete handlinger og aktiviteter til strategien og jeg ser frem til at følge arbejdet de næste 4 år.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god dag.

Tak for opmærksomheden.