VIDEO: Europæiske kongehuse lykønsker H.M. Dronningen med videohilsen

En række af Europas kongelige overraskede den 16. april 2020 Hendes Majestæt Dronningen med en videohilsen i anledning af 80-års fødselsdagen.

Selvom Majestæterne og Deres Kongelige Højheder ikke kunne være til stede for at fejre Dronningen i Danmark, som det ellers var planlagt, ønskede de alle alligevel at glæde Majestæten med en personlig lykønskning.

Her bringes et uddrag fra de mange hilsener, som Dronningen har set her til eftermiddag.

I videoen ses hilsener fra Deres Majestæter Sveriges, Norges, Spaniens, Belgiens og Nederlandenes Konger og Dronninger, Deres Kongelige Højheder Luxembourgs Storhertugpar samt Deres Kongelige Højheder Norges Kronprinspar, Sveriges Kronprinsessepar og Prins Carl Philip. Majestæten modtog derudover en række private videohilsener fra Dronningens kollegaer, familie og venner blandt de europæiske kongehuse, herunder en personlig hilsen fra Deres Kongelige Højheder Prinsen af Wales og Hertuginden af Cornwall.

Materialet kan downloades til redaktionelt brug under Pressefotos.

Video: Kongehuset ©


A number of Europe’s royal family members surprised Her Majesty The Queen with a video greeting on 16 April 2020 on the occasion of the 80th birthday.

Though the Majesties and Their Royal Highnesses could not be present to celebrate The Queen in Denmark as otherwise planned, all nevertheless wanted to delight Her Majesty with personal congratulations.

Here are excerpts from the many greetings that The Queen has seen this afternoon.

In the video, you can see greetings from Their Majesties The Kings and Queens of Sweden, Norway, Spain, Belgium and The Netherlands, Their Royal Highnesses the Grand Duke and Grand Duchess of Luxembourg and Their Royal Highnesses the Crown Prince Couple of Norway, the Crown Princess Couple of Sweden and Prince Carl Philip. In addition, Her Majesty received a number of other private video messages from the Queen’s colleagues, friends and family members among the European royal houses, including a personal greeting from Their Royal Highnesses The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall.

The video can be downloaded for editorial use here.  

Video: Kongehuset ©