VIDEO: H.K.H. Kronprinsessens tale ved WHO's 70. regionalkomitémøde

Som protektor for WHO’s kontor for den europæiske region besøgte Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen i dag FN-byen i København for at sætte fokus på en række af de væsentligste sundhedsemner i den europæiske region. Det var i år 10. gang, at Kronprinsessen holdt tale ved det regionale komitémøde, som i år primært blev afholdt virtuelt grundet COVID-19. Her ses et kort uddrag fra talen.

I sin tale fremhævede Kronprinsessen blandt andet de europæiske sundhedsarbejderes store indsats og betydning for bekæmpelsen af COVID-19-pandemien samt om pandemiens afledte konsekvenser for udsatte kvinder og børn. Kronprinsessen talte også generelt om vigtigheden af vacciner og om, hvordan de kan redde og beskytte liv samt om indsatsen for at bekæmpe antibiotika-resistens.

Video: WHO ©