VIDEO: Kronprinsparrets Kulturpris 2021

Kronprinsparrets Kulturpris 2021 blev tildelt Superflex.

Superflex består af kunstnerne Jakob Fenger, Rasmus Rosengren Nielsen og Bjørnstjerne Reuter Christiansen. Et af gruppens første store projekter var Supergas/Biogas, der blev iværksat i 1996-97. Her blev der, for at vise hvordan man kan øge levestandarden på en bæredygtig måde, bygget biogasanlæg i fattige områder - først i Tanzania og senere også i blandt andet Zanzibar, Mexico og Cambodia. Siden da har det været gennemgående for deres projekter at arbejde med aktører på tværs af fagfelter for at belyse og skabe alternative løsninger på nogle af verdens store problemstillinger.

Video: DR ©