VIDEO: Kronprinsparrets Sociale Pris 2021

Kronprinsparrets Sociale Pris 2021 gik til Mødrehjælpen. Mødrehjælpen har rødder i forskellige foreninger for dårligt stillede kvinder helt tilbage fra 1905, men blev oprettet som selvejende institution i 1983. De tilbyder retshjælp, skilsmisserådgivning og rådgivning til unge forældre, ligesom de hvert år uddeler julehjælp til trængte familier. Samtidig arbejder Mødrehjælpen politisk for at sikre en lovgivning, der forbedrer vilkårene for enlige forældre, gravide og børnefamilier. Udover disse indsatser har organisationen over hele landet etableret genbrugsbutikker, der sælger børnetøj og -udstyr. Overskuddet går til at styrke arbejdet med sårbare børnefamilier og gravide.

Video: DR ©