Økonomi

Læs om Kongehusets økonomi.

Kongehusets økonomi består af en statsydelse til regenten og eventuelle årpenge til andre medlemmer af den kongelige familie. Statsydelse og årpenge fastsættes ved lov, der skal behandles i Folketinget. Statsydelsen dækker Hoffets omkostninger til personale, drift, administration, it, ejendomme og sikkerhed samt regentens private omkostninger. 

Kongehusets årsrapport

Retningslinjer for modtagelse af gaver

Retningslinjer for modtagelse af gaver

Kongehuset og Kongehusets medlemmer modtager som udgangspunkt udelukkende gaver i forbindelse med officielle arrangementer, rejser eller besøg samt markering af særlige begivenheder som for eksempel fødselsdage og jubilæer. Gaver modtaget ved sådanne særlige lejligheder vil blive offentliggjort sammen med Kongehusets årsrapport med beskrivelse af gaven og med angivelse af gavegiver og den anledning, gaven er givet i, medmindre gaverne er offentliggjort i forbindelse med gaveløftet eller gaveoverdragelsen, eller medmindre gaverne har en beskeden (om nogen) økonomisk værdi. 

Der modtages dog som udgangspunkt ikke gaver fra private virksomheder. I de tilfælde, hvor en gave bliver accepteret, for eksempel fordi gaven er udført specielt til Kongehuset, eller fordi gaven gives under et officielt virksomhedsbesøg, vil gaven blive offentliggjort sammen med Kongehusets årsrapport med beskrivelse af gaven og med angivelse af gavegiver. Gaver, der har en beskeden (om nogen) værdi, vil dog ikke blive offentliggjort. 

Gaver af personlig karakter, som medlemmer af den kongelige familie modtager fra familie og venner, betragter Kongehuset som et privat anliggende, og sådanne gaver vil ikke blive offentliggjort. 

Offentliggørelse af gaver vil ske første gang i august 2024 med virkning for første halvår 2024. Derefter vil offentliggørelse ske årligt sammen med Kongehusets årsrapport.