Økonomi

Læs om Kongehusets økonomi.

Statsydelsen
Kongehusets økonomi består af statsydelsen til H.M. Dronningen og årpenge til H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Prins Joachim.

Statsydelsen til Dronningen er fastsat i lov om dronning Margrethe den Andens civilliste (Civillisteloven). 

Statsydelsen dækker Hoffets omkostninger til personale, drift, administration, it, ejendomme og sikkerhed samt Dronningens private omkostninger.

Af statsydelsen afsættes desuden 1,5% til H.K.H. Prinsesse Benediktes repræsentative omkostninger i forbindelse med varetagelsen af officielle forpligtigelser.

Staten stiller i henhold til Civillisteloven blandt andet et antal slotte samt statsinventar til rådighed for Dronningen. Staten afholder omkostninger til udvendig vedligeholdelse, restaureringer og moderniseringer af slottene samt omkostninger til indvendig vedligeholdelse af lokaler til officiel og repræsentativ brug. Omkostninger til indvendig vedligeholdelse af lokaler til privat brug dækkes af Dronningen.

Ud over statsydelsen til Dronningen er der fastsat årpenge til Kronprinsen (hvoraf H.K.H. Kronprinsessen modtager 10%) samt årpenge til Prins Joachim.

Årpengene skal dække omkostninger til personale, drift, administration og ejendomme samt private omkostninger.

Der ydes ifølge Civillisteloven og de to årpengelove refusion af udgifter til moms op til maksimalt 25% af statsydelsen hhv. årpengene. 

Dronningen, Kronprinsparret, Prins Joachim, H.K.H. Prinsesse Marie og Prinsesse Benedikte er i henhold til lov om indkomstskat fritaget for betaling af indkomstskat, og i henhold til lov om registrering af motorkøretøjer er Dronningen, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Benedikte fritaget for betaling af registreringsafgifter og grønne afgifter.

De kongelige er underlagt de almindelige regler for betaling af arve- og gaveafgift samt ejendomsskatter.

Statsydelsen og årpengene reguleres med udviklingen i de statslige lønninger.

Pr. 1. april 2023 udgør Kongehusets økonomi:

Statsydelsen til Dronningen på 7.595.369 kr. pr. måned.

Årpenge til Kronprinsen på 1.869.573 kr. pr. måned, hvoraf Kronprinsessen modtager 10%.

Årpenge til Prins Joachim på 330.450 kr. pr. måned.

Kongehusets årsrapport