H.K.H. Kronprinsessen besøger flygtningelejr i Gambella

Foto: Jens Nørgaard Larsen, Scanpix ©

I forbindelse med sin rejse til Etiopien har H.K.H. Kronprinsessen i dag mandag den 16. februar 2015 besøgt Tierkidi flygtningelejr i Gambella, der ligger i det vestlige Etiopien på grænsen til Sydsudan.

I Tierkidi-lejren søger sydsudanesiske fordrevne tilflugt som følge af etniske uroligheder og væbnet konflikt i deres hjemland. Kronprinsessen indviede under sit besøg et ungdomscenter, der giver flygtningene mulighed for at modtage undervisning. I forbindelse med indvielsen holdt Kronprinsessen tale og deltog i et diskussionsforum for unge kvinder.

Kronprinsessen besøgte efterfølgende et vandtapningssted og talte i den forbindelse med nogle af flygtningelejrens kvinder og børn, som ofte er dem, der henter vand til husholdningen. I forlængelse heraf besøgte Kronprinsessen en møllestation, hvortil lejrens kvinder kommer om morgenen og får malet fuldkorn til mel. Fuldkorn er en del af flygtningenes fødevarepakke. Senere på dagen overværede Kronprinsessen uddeling af hygiejnesæt til kvindelige flygtninge. 

Kronprinsessen besøger den 16. – 18. februar 2015 Etiopien sammen med handels- og udviklingsminister Mogens Jensen for at sætte fokus på kvinders sundhed og rettigheder i humanitære krisesituationer og på omskæring af kvinder.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Læs mere om besøget i Etiopien.

Læs mere om H.K.H. Kronprinsessen.