Historien bag Elefantordenen

Elefantordenen.
Elefantordenen. Foto: Finn Christoffersen

Ved det traditionsrige nytårstaffel 1. januar bæres Elefantordenen foran på brystet i en ordenskæde, der hviler på begge skuldre. Ved andre lejligheder bæres ordenen i et blåt skærf fra venstre skulder til højre hofte.

Dermed følges en tradition, der blev fastlagt allerede i 1693, hvor Christian 5. udstedte Elefantordenens første skriftlige statut, som stadig er gældende. Deri bestemtes det bl.a., at Elefantordenen på Ordenens højtidsdage – hvoraf årets første dag er én – bæres i en gylden kæde bestående vekselvis af elefanter og tårne i stedet for i det blå skærf.

Den kongelige familie ankommer til nytårstaffel Foto: Hanne Juul, Billed-Bladet ©
Elefantordenen. Foto: Finn Christoffersen ©

Elefantordenen har imidlertid en historie, der går betydeligt længere tilbage end 1693. Den er uden sammenligning Danmarks ældste kongelige ridderorden og samtidig den fineste. I sin oprindelige skikkelse kan den spores tilbage til omkring 1460, hvor Christian 1. med Pavens godkendelse indstiftede ”Guds Moders Selskab”.
Dette Selskabs ordenstegn var en medaljon af Jomfru Maria med Jesusbarnet, båret i en kæde af tårnbærende elefanter. 

I forbindelse med den lutherske reformation i 1536 blev brugen af denne katolsk inspirerede orden suspenderet i en årrække. I 1580 blev den genoplivet af Frederik 2., nu med elefanten som ordenstegn. Først med statutten af 1693 kom der dog faste regler for udformningen af Ordenens insignier, den tårnbærende elefant, ordenskæden, det blå skærf og bryststjernen. Disse regler er stadig gældende.

Fakta

Elefanten
Forklaring på, at ordenstegnet er en tårnbærende elefant, er, at ordenskæden til "Guds Moders Selskab" (Elefantordenens forgænger) rummede en tårnbærende elefant. Valget af elefanten som egentligt ordenstegn signalerede derfor en vis form for kontinuitet mellem den ældre før-reformatoriske katolske orden og den genoplivede Elefantorden fra 1580. Ved dette kunstgreb opnåede man på den ene side at lægge distance til den gamle katolske orden, men på den anden side også diskret at signalere en sammenhæng, der sikrede Elefantordenen en ærværdig alder.

Der findes ikke i Elefantordenens statutter eller i andet tilgængeligt materiale nogen gyldig forklaring på, hvorfor elefanten har vundet indpas som symbol i en dansk orden.

Tildelinger
Fra 1580 og frem til i dag har i alt omkring 890 personer modtaget Elefantordenen. 

I løbet af Dronningens 40-årige regeringstid er der tildelt i alt 68 Elefantordener. Modtagere har været kongelige personer og udenlandske statsoverhoveder: én gang er ordenen tildelt en borgerligt født dansker, nemlig den nyligt afdøde skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, som påskønnelse af hans store betydning for dansk erhvervsliv og det danske samfund.

Ordensdage
Elefantordenen har tre ordensdage, på hvilke ordenstegnet bæres i kæde:

  • 1. januar: Riddernes ordensdag
  • 16. april: H.M. Dronningens fødselsdag
  • 28. juni: Valdemar Sejrs fødselsdag

Yderligere oplysninger

Foto
Se billeder af Elefantordenen.