Uddelinger fra Nikolai og Felix Fonden

Nikolai og Felix Fonden – H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix’ Fond har ved et fondsbestyrelsesmøde den 14. juni 2012 foretaget følgende uddelinger.

Nikolai og Felix Fonden – H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix’ Fond har ved et fondsbestyrelsesmøde den 14. juni 2012 foretaget følgende uddelinger:

Hannah Pettersson, Matematikcenter
Udvikling og drift af Matematikcenter, som giver gratis lektiehjælp til elever i gymnasiet og folkeskolens højeste klassetrin rundt omkring i Danmark.

Jan Ejlsted, Dansk Ornitologisk Forening
DOF skal som led i projektet præsentere en komplet, revideret status over samtlige danske ynglefugle, som skal indgå i 3. udgave af publikationen Birds in Europe.

Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
Indkøb af træningsudstyr til foreningens nyrenoverede træningscenter.

Den Afrikanske Lægefond
Fire formål: 1) Forbedret ernæring for udsatte børn og HIV-smittede. 2) Forbedret vandforsyning. 3) Styrkelse af økonomi. 4) Registrering og evaluering af udviklingen.

Anne Mette Niebuhr, Dansk Flygtningehjælp
Etablering af undervisning og rammerne derfor for fattige børn og unge i Vestdarfur, Sudan.

Hans Christian Niebuhr, Børns Vilkår
Formålet er at sikre, at alle 4. klasses elever i Danmark kender muligheden for anonym støtte og rådgivnig gennem BørneTelefonen, BørneChatten og BørneBrevkassen.

Niels Tofte, CARE Danmark
Formålet er at etablere et miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt landbrug for 4400 landbofamilier i Uluguru-bjergene i Tanzania.

Anne-Marie Hjelm, Hvide Sande Masterclass
Hvide Sande Masterclass er en international masterclass for unge klassiske musikere på og over konservatorieniveau og afholdes for 7. gang.

Bjarne Hesselberg, De Blå Baretter
I forb. m. markeringen af den nationale flagdag for udsendte, d. 5. sept. afholder De Blå Baretter en hyldestkoncert på Christiansborg Slotsplads.

Jonathan Ofir, Copenhagen Soloists
Copenhagen Soloists (kor og ensemble på barokinstrumenter) opfører J.S. Bachs Magnificat og Vivaldis Gloria som julekoncert i Marmorkirken samt Bachs Matthæuspassion i Helsingør Domkirke og Marmorkirken i marts 2013.

Klaus Telling, Musikfestival ved Hjarbæk Fjord
Foreningen Musikfestival ved Hjarbæk fjord afholder for 10. gang sin Bachestival i seks landsbykirker i nærheden af Viborg.

Lina McQuillan, Syddansk Musikfestival
Festivalen indeholder en række klassiske koncerter på fynske slotte og herregårde.

Mette Hanskov, Nordisk Yngre Stryger Stafet
Målsætningen er at etablere musikkurser for unge ambitiøse musikudøvere. Kurserne tænkes afholdt på skift i de nordiske lande. I 2011 afholdtes det for første gang i Finland; i 2012 for anden gang i Danmark.

Klaus Nørlem, Dansk Folkehjælp
Dansk Folkehjælps børneferieprogram har til formål at give socialt udsatte børn en mulighed for at komme på ferie med gode og sunde oplevelser samt give børnene mulighed for at danne netværk blandt ligestillede.

Adriana Mai Wendelboe Nielsen
Treårigt ophold mhp. opnåelse af graden Doctor of Veterinary Science (DVSc) i patologi og zoo-medicin.

Gregers Nytoft Rasmussen
Ophold af et semesters varighed som led i igangværende økonomistudium (cand. polit.) ved Københavns Universitet.

Jesper Hessel Damsgaard
Et-årigt ophold ved LSE mhp. opnåelse af graden MSc in Finance i forlængelse af afsluttede bachelorstudier i international business ved CBS.

Kristina Bakkær Simonsen
Et-årigt ophold ved LSE mhp. opnåelse af graden MSc i Comparative Politics (Nationalism and Ethnicity) og som led i igangværende kandidatstudium i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Margrethe Troensegaard
To-årigt ophold mhp. opnåelse af graden Master of Arts in Curating Contemporary Art (CCA).

Marianne Elizabeth Møller
Et-årigt studieophold ved enten Fordham University el. New York School of Law, begge New York, mhp. opnåelse af graden LL.M.

Martin Lytje
Forskning i sorgberedskaber i børneinstitutioner i forb.m. ph.d.-studieophold ved University of Cambridge, England.

Mathias Fjællegaard Jensen
Tre-årigt ophold mhp. opnåelse af Bachelorgraden i økonomi ved University of Cambridge, England

Nicklas Skou Guldberg
Studieophold af et semesters varighed på The Wharton School, University of Pennsylvania, i forb.m. igangværende uddannelse til Bachelor of Science i International Business ved Copenhagen Business School.

Pelle Valentin Olsen
1-årigt studieophold m.h.p. studier i arabisk-jødisk litteratur og opnåelse af graden Master of Comparative Literature.

Rasmus Jahnsen
Gæsteophold i forskergruppe ved Department of Microbiology and Immunology, University of British Columbia, Canada, som led i ph.d.-projekt om bekæmpelse af infektioner med multiresistente bakteriestammer, som er et stigende samfundsproblem.

Simon Schmidt
1-årigt studieophold m.h.p. studier i ekklesiologi og opnåelse af graden Master of Theological Studies.

 

Uddelt i alt på bestyrelsesmødet 2012: 564.000 kr.