De kongelige flag

De kongelige flag er Dannebrog som splitflag med særlige mærker i midterfeltet (spunsen).

Kongehuset benytter sig af en række særlige flag, som alle har det til fælles, at der er tale om Dannebrog i form af splitflaget med særlige mærker i midterfeltet (spunsen). De kongelige flag markerer, om medlemmer af den kongelige familie har ophold på en bestemt lokalitet, eller for Søværnets og Flyvevåbenets vedkommende, at en kongelig person er om bord. Er rigsforstanderflaget hejst, vidner det om, at H.M. Kongen og H.K.H. Kronprinsen begge opholder sig uden for riget, og at en rigsforstander derfor er trådt i funktion.

De kongelige flag anvendes også på de kongelige biler ved officielle lejligheder, hvor de på tilsvarende måde viser, hvilke medlemmer af den kongelige familie, der transporteres i bilerne. 

Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix ©
Store Krone med flag. Foto: Kongehuset ©

Kongelige flagtyper

Dronning Margrethe fortæller om Kongeflaget og det øjeblik, hvor fanen blev bragt fra Fanegemakket i Frederik VIII's Palæ, hvor Frederik 9. havde residens, til Christian IX's Palæ, hvor Dronning Margrethe har residens, den dag Frederik 9. døde i 1972.