Forsknings- og videnscentre skifter navn

I forlængelse af tronskiftet vil Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet og Crown Princess Mary Center ved Københavns Universitet skifte navn.

Det betyder, at Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse skifter navn til Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, mens Crown Princess Mary Center fremover vil hedde Dronning Marys Center. 

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse er et internationalt forskningscenter, der er fysisk placeret på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvorfra Hans Majestæt Kongen blev cand.scient.pol. i 1995. Centret, som leverer tværdisciplinær og forskningsbaseret viden om offentlig ledelse, åbnede i maj 2018 i anledning af Kongens 50-års fødselsdag. 

Dronning Marys Center, som åbnede i februar 2022 i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års fødselsdag, er et tværfagligt videnscenter, som finder nye løsninger på aktuelle samfundsudfordringer gennem partnerskaber mellem forskere og praktikere. Centret er oprettet af Det Humanistiske, Det Samfundsvidenskabelige, Det Teologiske og Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. 

Kongeparret vil fortsat spille en aktiv rolle i centrenes strategi og udvikling. Kongen er medlem af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelses ”Governance Committee”, mens Dronningen er tilknyttet Dronning Marys Centrets ”Advisory Committee”. Begge komitéer har en rådgivende funktion i forhold til løsning af centrenes opgaver.